Annonse

Velferd

Leder
Meninger

Leder​Bråkjekk ungdomskamp for sykelønnskutt


Velferdbloggen

Velferdbloggen​Slutt på barnevern som business?


Arbeidsliv

Lavt utdannede har sjeldnere tidlig alderspensjon

Aktuelt

Flere kvinner enn menn kombinerer uføretrygd med jobb

Aktuelt

KrF frister med skattelette for å få uføre i jobb

Arbeidsliv

Nå skal asylsøkere fra «supermottak» få jobbe

Nav krevde dokumentasjon det var umulig å få


Arbeidsliv

Mangelfull oppfølging gir unødig lange sykefravær

Aktuelt

Én av fem med lav utdanning er ufør

Ingen sykepenger til arbeidstakere over 70


Velferdkommentaren​#sosial kontroll


Velferdbloggen

Velferdbloggen​Å jobbe lenge – kun for de privilegerte?


Aktuelt

OECD: Norge må gjøre mer for å hindre ungdomsfrafall

Aktuelt

Ekstra legesjekk hos Nav fikk ikke ned sykefraværet

Arbeidsliv
Forskning

Forskning​Arbeidsledighet er skadelig for helsa – uansett

Aktuelt

Flere barn bor i hjem med vedvarende lav inntekt

Få ledige flytter for å skaffe seg ny jobb


Velferdbloggen

Velferdbloggen​Gi oss en plass ved bordet


Aktuelt

Sykepenger​Feilutbetalinger for opptil 550 millioner i året

Aktuelt
Forskning

Samfunnsutvikling​Vi vil velge naboene selv

Aktuelt

Økning i Nav-klager til Sivilombudsmannen

Arbeidsliv

– Omskolering blir vel så viktig som å bli bedre

Nav-sjef Sigrun Vågeng​Vil bygge bro mellom arbeid og helse


Pårørendeundersøkelsen 2017​Hver femte pårørende må gå ned i jobb


Internasjonalt

Lykkefølelse smitter over på innvandrere

Meninger
Leder

Leder​Gi de eldre en ungdomsminister

Annonse
Annonse
Annonse