Annonse

Velferd

Barne- og familieministeren vil ha slutt på kritikk av kontantstøtten


Nå blir funksjonshemmede representert i Ytringsfrihetskommisjonen


Annonse

Unge er minst fornøyd med Nav


Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med strømregningen


Annonse

Frustrerende møte med Navs digitale systemer


Annonse
Annonse
Synspunkt
Synspunkt

Blås i mangfold – la seniorene blø


Lærekandidatordningen​Østfold har gått foran – nå følger andre fylker etter


Helse

Lavere dødsrisiko hos dem som har hatt samme fastlege lenge

Helse

SV og Frp ber regjeringen ikke øke egenandelen på frikort

Synspunkt
Synspunkt

Synspunkt​Burde «eldrefobi» være et ord?


Hurdalsplattformen​– Trangere kår for kommersielle velferdsaktører, mer plass til ideelle


Milliardgevinst ved å få flere funksjonshemmede i arbeid


Årets influensa er allerede i Europa


Nav krever tilbake dagpenger fra permitterte eldre


Velferdkonferansen 2021​Få med deg årets store konferanse om velferd, arbeid og inkludering


Synspunkt
Synspunkt

Vet du ikke hva alderisme er, er du trolig under 40 år og blåøyd


Arbeidsliv

Kongens trontale​Utfordring å inkludere flere i arbeidslivet

Velferd

Tajik vil legge ostehøvelen i skuffen

Koronapandemien har rammet skjevt


Nav-tillitsvalgt etterlyser økt bemanning


Arbeidsliv

Skatteetaten klarer ikke å sende ut skattekort til utlendinger raskt nok

Velferd

Oslo kommune slipper å betale tilbake millioner til private barnehager

Synspunkt
Synspunkt

Synspunkt​Alvorlige mangler i utviklingshemmedes rettssikkerhet

Synspunkt
Synspunkt

Syns- og hørselshemming i møte med en digital hverdag

Riksrevisjonen​Foreldre får for lite hjelp til barn med funksjonsnedsettelse


Storleverandør av Nav-tiltak og helsetjenester er solgt til internasjonalt konsernNyhetsbrev fra Velferd

2 ganger i uka

E-post:


Annonse
Annonse
Annonse