Annonse

Velferd

Bedre arbeidsmiljø kan spare samfunnet for 75 milliarder kroner hvert år


Utenlandske aktører på frammarsj i norsk velferd


Flest høyt utdannede kombinerer arbeidsavklaringspenger med jobb


Ingen suksess med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi


Annonse
Helse

Helsemyndighetene inngikk hurtigtestkontrakter uten anbudsrunde

Helse

Naprapater og osteopater får offentlig autorisasjon som helsepersonell

Koronapandemien har gitt økt sykefravær


Annonse
Annonse

Mangelfullt samarbeid mellom Rask psykisk helsehjelp og Nav


Annonse
Helse

Demenspasienter sliter ut sykehjemsansatte

Aktuelt

Flertall på Stortinget mot å plassere unge på sykehjem

Leder​Regjeringen har snublet i oppryddingen etter trygdeskandalen


Eldrebølgen gir kraftig utgiftsvekst i folketrygdenNyhetsbrev fra Velferd

2 ganger i uka

E-post:


Annonse
Annonse
Annonse