Annonse

- Slett arbeid av regjeringen

Det skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

Sjeføkonom Erik Orskaug kaller arbeids- og sosialminister Robert Erikssons innsats for skandaløs.

– Det er ingen beregninger av hvordan dette slår ut, og det er dårlig forklart hva man har tenkt å gjøre, sier Orskaug.

Folk som kombinerer delvis uførepensjon med AFP, kan risikere å tape 36.000 kroner i året dersom regjeringens forslag til regelendringer blir innført, hevder han.

har skrevet brev til helse- og sosialkomiteen, der han påpeker feilen.

Forslaget om endringen er å finne i en stortingsproposisjon om pensjoner og folketrygd fra arbeids- og sosialminister Robert Erikssons (Frp) departement.

– Dette hadde kanskje ikke blitt oppdaget hvis ikke vi hadde begynt å bore i det. Jeg håper departementet har lært, og at de ikke foreslår endringer i offentlig tjenestepensjon uten først å ha kontakt med arbeidslivets parter. Slike forslag til endringer må dessuten sendes ut på høring, sier Erik Orskaug til NTB.

Annonse
Annonse
Annonse