Annonse
Avdelingsnestleder i LO, Liv Sannes, mener regjeringen bruker for høye tall om utenforskap og inkludering i arbeidslivet. Foto: NTB Scanpix / Vidar Ruud

– Regjeringen overdriver

Det skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

Ifølge avdelingsnestleder i LO, Liv Sannes, har regjeringspartiene gradvis jekket ned tallet for utenforskap. Hun hevder imidlertid at regjeringen fortsatt overdriver.

– Det skaper feil, og ofte forvirrende, inntrykk av hvor det er mest hensiktsmessig å sette inn økt inkluderingsinnsats. Regjeringen snakker mye om de mange som står utenfor arbeidslivet, samtidig som de reduserer nivået på tiltak. Ord og handling spriker, skriver hun.

Hverken 800 000 eller 650 000 står utenfor arbeidslivet. 400 000 er et mer realistisk tall, hevder hun.

LO påpeker at de høye tallene som er blitt brukt, i stor grad baserer seg på summeringer av mottakere av ulike trygdeytelser, som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, sosialhjelp og arbeidsledige. Det er galt å summere på denne måten av flere grunner, hevder Sannes, og henviser til nettstedet arbeidsliv.no:

  • Personer som mottar sykepenger er så å si alle i et arbeidsforhold, og de aller fleste vil etter kort tid komme tilbake til produktiv virksomhet. Om lag 80 prosent av sykefraværstilfellene har varighet som er under åtte uker
  • Av de om lag 70 000 som er registrert som arbeidsledige er vel 40 prosent ledige syv uker eller kortere. Det er lite hensiktsmessig å regne personer som er i ferd med å bytte jobb som utenfor arbeidslivet
  • En person kan motta flere ytelser samtidig. En ren summering innebærer dermed en dobbelttelling
  • Blant mottakerne av helserelaterte ytelser (arbeidsavklaringspenger og uføretrygd) er det en god del som har foten innenfor arbeidslivet ved at de jobber litt
  • I løpet av 2013 mottok 121 000 sosialhjelp. Dette tallet er ikke sammenliknbart med de øvrige tallene i regnestykket som viser beholdningen av personer på et gitt tidspunkt. Omregning av 121 000 til beholdningstall gir ca. 51 000

 

Annonse
Annonse
Annonse