Annonse

Velferdkonferansen 2018​Hele folket i arbeid – utopi eller realistisk mål?

– Hvordan kan vi få flere inn i arbeidslivet, og hvor realistisk er egentlig målet om jobb for alle? spør Velferd-redaktør Øivind Fjeldstad. Dette spørsmålet vil stå sentralt på Velferdkonferansen 2018, som Velferd arrangerer i Oslo 15.-16. november.

Tema for årets konferanse er «Hele folket i arbeid – utenforskap, arbeid og inkludering».

Gode eksempler

I dag er 120 000 registrert hos Nav som arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak, men det er langt flere som ikke er fanget opp av arbeidslinja, påpeker Velferds redaktør.

Godt over 400 000 i arbeidsfør alder er uføretrygdet eller går på arbeidsavklaringspenger. Drøyt 190 000 er registrert hos Nav med nedsatt arbeidsevne og 70 000 funksjonshemmede sier de ønsker arbeid.

Vi må lære av gode eksempler på inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet.

– Slike tall viser at det er viktig å se på hvordan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre kan samarbeide bedre for å lykkes med å få flere i arbeid. Vi må lære av gode eksempler på inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet, sier Fjeldstad.

Sentrale aktører

På Velferdkonferansen  vil flere aktører vil dele sine erfaringer med arbeidsinkludering, deriblant Stormberg-sjef Steinar J. Olsen og flyktning og gründer Aiman Shaqura, som står bak initiativet Give a Job – en møteplass mellom flyktninger og arbeidslivet.

Navs satsing på metoden individuell jobbstøtte (IPS) og erfaringer fra NHO-satsingen Ringer i Vannet står også på programmet.

Hovedinnlegget på konferansen vil bli holdt av Sintef–forsker og arbeidsmarkedsøkonom Solveig Osborg Ose.

– I tillegg kommer Nav-direktør Sigrun Vågeng, noe som nærmest er blitt en tradisjon. Hun skal snakke om hva Nav må gjøre for å tilby tiltak som virker, forteller Fjeldstad.

– Konferansen avsluttes med en politisk debatt, hvor blant andre Høyres Heidi Nordby Lunde og Arbeiderpartiets Hadia Tajik deltar, tilføyer han.

Populær møteplass

I fjor opplevde Velferdkonferansen rekordpåmelding med over 400 deltakere. Det viser at konferansen har blitt en viktig felles møteplass for ansatte i Nav og attføringsfeltet, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for velferdsspørsmål.

– Konferansen formidler de inspirerende eksemplene og gir samtidig et overordnet perspektiv på feltet arbeid og inkludering, påpeker Øivind Fjeldstad.

For detaljert program og påmelding – besøk konferansens nettsider: www.velferdkonferansen.no

Velferd-konferansen 2018

 • Velferdkonferansen 2018 er årets store konferanse om arbeid og Velferd
 • Tema for konferansen er: Hele folket i arbeid! Om utenforskap, arbeid og inkludering
 • Blant innlederne er Nav-direktør Sigrun Vågeng, Stormberg-gründer Steinar J. Olsen, forsker Solveig Osborg Ose, kommunelege og samfunnsdebattant Elisabeth Swensen og flyktning og gründer Ajman Shaqura.
 • Konferansen vil trekke fram en rekke gode eksempler på arbeidsinkludering i praksis, fra Nav, attføringsbransjen, næringsliv og organisasjoner
 • Det blir også politikerdebatt mellom Hadia Tajik (Arbeiderpartiet), Heidi Nordby Lunde (Høyre) og Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet) om hva som må gjøres for å gjøre arbeidslivet mer inkluderende.
 • Informasjon og påmelding: www.velferdkonferansen.no
Annonse

Velferd-konferansen 2018

 • Velferdkonferansen 2018 er årets store konferanse om arbeid og Velferd
 • Tema for konferansen er: Hele folket i arbeid! Om utenforskap, arbeid og inkludering
 • Blant innlederne er Nav-direktør Sigrun Vågeng, Stormberg-gründer Steinar J. Olsen, forsker Solveig Osborg Ose, kommunelege og samfunnsdebattant Elisabeth Swensen og flyktning og gründer Ajman Shaqura.
 • Konferansen vil trekke fram en rekke gode eksempler på arbeidsinkludering i praksis, fra Nav, attføringsbransjen, næringsliv og organisasjoner
 • Det blir også politikerdebatt mellom Hadia Tajik (Arbeiderpartiet), Heidi Nordby Lunde (Høyre) og Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet) om hva som må gjøres for å gjøre arbeidslivet mer inkluderende.
 • Informasjon og påmelding: www.velferdkonferansen.no
Annonse