Annonse
ANERKJENNES: «Men at Work» mottok Tronheim kommunes frivillighetspris i desember 2017. Her er gruppa avbildet med Svenn Ferry Utengen, daglig leder i Byåsen Frivilligsentral Marit Helen Erland (begge i midten foran) og ordfører Rita Ottervik (til høyre). Foto: Foto: Carl-Erik Eriksson / Trondheim kommune
Fra ord til handling
«Byåsen Men at Work»

Integrering med nettverksbygging i fokus

I begrunnelsen for tildelingen av prisen heter det blant annet:
 
«Men at Work» er et tilbud som møter et svært aktuelt samfunnsbehov. Gjennom frivillig aktivitet og utnyttelse av egne nettverk, bidrar de frivillige initiativtagerne til at innvandrere får styrket sitt eget personlige nettverk.
 
Det var drammenser og pensjonist Svenn Ferry Utengen som først tok initiativ til å starte gruppen.
 
  • Hvorfor startet du «Men at Work», Svenn?
 
– Jeg er førtidspensjonert, men jobbet tidligere som leder i næringslivet og har derfor jobbet mye med internasjonale virksomheter fra mange ulike nasjoner. Den kompetansen var noe jeg ville ta med videre i arbeid med å integrere nye landsmenn.
 
  • Hva slags mennesker består «Men at Work» av?
 
– Akkurat nå består gruppen av 17 unge menn i alderen 20-35 år. De fleste kommer fra Syria, men vi har også noen fra Eritrea og Sudan.
 
  • Hva går konseptet «Men at Work» ut på?
 
– Prosjektet ble startet i 2016 og er et samarbeid med INNsats, altså kvalifiseringssenteret for innvandrere i Trondheim kommune, og Byåsen Frivilligsentral. Det er ment som en støtte for flyktninger og nyankomne som deltar i kommunens introduksjonsprogram. Nettverksbygging og språkopplæring står i fokus når gruppa gjør ulike arbeidsoppgaver og oppdrag for blant annet festivaler, markeder, konserter og andre arrangementer. Det meste er basert på frivillig innsats, men kommersielle aktører har fått øynene opp for oss, så nå får vi også en del betalte oppdrag.
 
  • Hva er den viktigste lærdommen som har kommet ut av dette prosjektet?
 
– Uten tvil betydningen av språk. Selv om språkopplæring er en obligatorisk del av introprogrammet har de ulike innvandrergruppene liten tilknytning til lokale miljøer, slik at språktreningen i praksis blir for liten. Ved å komme seg ut og treffe folk gjennom våre oppdrag får de videreutviklet språkferdighetene og samtidig bygget et personlig nettverk, som kan være gunstig å ha når de senere skal ut i arbeidspraksis eller rett og slett søke betalte jobber.
 
  • Hvordan føltes det å motta frivillighetsprisen?
 
– At vi får priser er veldig spennende og åpner nye dører for oss. «Men at Work» er et veldig konkret tiltak som tilbyr det empirien viser er nødvendig for å få til en god integrering, og terskelen for å få til dette er slett ikke høy. Jeg håper derfor på en smitteeffekt blant andre menn i tidlig pensjonsalder – vi har mye å bidra med!
Annonse
Annonse
Annonse