Annonse
ENIGHET OM PENSJON: Arbeidsminister Anniken Hauglie orienterte om den nye pensjonsordningen i offentlig sektor på en pressekonferanse lørdag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ny offentlig pensjon belønner lange yrkeskarrierer

Etter en forhandlingsinnspurt som strakte seg gjennom natten og ut i morgentimene lørdag, kunne Hauglie og arbeidstakerorganisasjonene lørdag ettermiddag presentere en avtale om ny offentlig tjenestepensjon for de rundt 800.000 ansatte i staten og kommunene.

Alle parter uttrykte stor lettelse over endelig å være i havn med en prosess som har stått i stampe siden 2009.

Hvilket abonnement passer for deg?
Prøv et abonnement fra kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Ny offentlig tjenestepensjon (2018)

Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. 
 • Ansatte som er medlem i forbund tilknyttet LO, YS, Unio og Akademikerne, skal nå si sin mening om den nye avtalen. Flere forbund avholder uravstemninger med frist til midten av mai.

 • Ordningen skal innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere, dersom arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer sier ja til den fremforhandlede avtalen.

Dette er de viktigste endringene i den nye ordningen:
 • Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

 • Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

 • Det gis et overgangstillegg på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et slikt «slitertillegg».

 • Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

 • Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

 • Partene kom ikke i havn når det gjelder nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere. Dette skal det forhandles videre om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre.

 • Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget for inntekter mellom 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent for inntekter mellom 7,1 og 12 G.


Annonse
Annonse

Ny offentlig tjenestepensjon (2018)

Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. 
 • Ansatte som er medlem i forbund tilknyttet LO, YS, Unio og Akademikerne, skal nå si sin mening om den nye avtalen. Flere forbund avholder uravstemninger med frist til midten av mai.

 • Ordningen skal innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere, dersom arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer sier ja til den fremforhandlede avtalen.

Dette er de viktigste endringene i den nye ordningen:
 • Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

 • Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

 • Det gis et overgangstillegg på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et slikt «slitertillegg».

 • Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

 • Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

 • Partene kom ikke i havn når det gjelder nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere. Dette skal det forhandles videre om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre.

 • Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget for inntekter mellom 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent for inntekter mellom 7,1 og 12 G.


Annonse