Annonse
SAMMENSATT BILDE: Flyktningkrisen i 2015 bidro til økt bekymring for innvandring, men utløste også et stort frivillig engasjement. Bildet viser en frivillig som hjelper flyktninger på øya Lesbos i Hellas. Foto: Aleksandr Lutcenko/Dreamstime
Forskning
Forskning

Stor bekymring for innvandring i Europa

En spørreundersøkelse i ti europeiske land viser at over halvparten mener at all innvandring fra muslimske land bør stoppes. Like mange sier at innvandring har forverret kriminaliteten.

I tillegg til å oppsummere europeiske undersøkelser, har forskere fra OsloMet også dybdeintervjuet sentrale aktører i frivillighets-Norge og statlige og kommunale etater. Den klare meldingen derfra er at Norge har blitt et kaldere samfunn.

Hvilket abonnement passer for deg?
Prøv et abonnement fra kr
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Viten + praksis

Denne artikkelen ble først publisert av Viten + praksis, et forskningsmagasin utgitt av OsloMet - Storbyuniversitetet.

Fakta om rapporten

  • Rapporten er en del av det europeiske forskningsprosjektet SOLIDUS. Solidarity in European societies: Empowerment, social justice and citizenship.
  • NOVA-forskerne har både oppsummert relevante europeiske undersøkelser som sier noe om solidaritetens kår etter finanskrisen og flyktningkrisen, og gjennomført en kvalitativ studie i Norge blant de største frivillige organisasjonene og kommunale og statlige etater som jobber med utsatte grupper.
  • Forskerne har vært særlig opptatt av i hvilken grad skillet mellom «oss» og «dem» henger sammen med folks praksiser (f.eks. donasjoner til veldedige formål eller frivillig arbeid) og folks oppfatninger (f.eks. holdninger til innvandring).
Annonse
Annonse

Viten + praksis

Denne artikkelen ble først publisert av Viten + praksis, et forskningsmagasin utgitt av OsloMet - Storbyuniversitetet.

Fakta om rapporten

  • Rapporten er en del av det europeiske forskningsprosjektet SOLIDUS. Solidarity in European societies: Empowerment, social justice and citizenship.
  • NOVA-forskerne har både oppsummert relevante europeiske undersøkelser som sier noe om solidaritetens kår etter finanskrisen og flyktningkrisen, og gjennomført en kvalitativ studie i Norge blant de største frivillige organisasjonene og kommunale og statlige etater som jobber med utsatte grupper.
  • Forskerne har vært særlig opptatt av i hvilken grad skillet mellom «oss» og «dem» henger sammen med folks praksiser (f.eks. donasjoner til veldedige formål eller frivillig arbeid) og folks oppfatninger (f.eks. holdninger til innvandring).
Annonse