Annonse
SAMMENSATT BILDE: Flyktningkrisen i 2015 bidro til økt bekymring for innvandring, men utløste også et stort frivillig engasjement. Bildet viser en frivillig som hjelper flyktninger på øya Lesbos i Hellas. Foto: Aleksandr Lutcenko/Dreamstime
Forskning
Forskning

Stor bekymring for innvandring i Europa

En spørreundersøkelse i ti europeiske land viser at over halvparten mener at all innvandring fra muslimske land bør stoppes. Like mange sier at innvandring har forverret kriminaliteten.

I tillegg til å oppsummere europeiske undersøkelser, har forskere fra OsloMet også dybdeintervjuet sentrale aktører i frivillighets-Norge og statlige og kommunale etater. Den klare meldingen derfra er at Norge har blitt et kaldere samfunn.

Lese alt stoff på velferd.no?
Løpende abonnement som gir deg tilgang BÅDE på velferd.no OG dagensperspektiv.no. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Viten + praksis

Denne artikkelen ble først publisert av Viten + praksis, et forskningsmagasin utgitt av OsloMet - Storbyuniversitetet.

Fakta om rapporten

  • Rapporten er en del av det europeiske forskningsprosjektet SOLIDUS. Solidarity in European societies: Empowerment, social justice and citizenship.
  • NOVA-forskerne har både oppsummert relevante europeiske undersøkelser som sier noe om solidaritetens kår etter finanskrisen og flyktningkrisen, og gjennomført en kvalitativ studie i Norge blant de største frivillige organisasjonene og kommunale og statlige etater som jobber med utsatte grupper.
  • Forskerne har vært særlig opptatt av i hvilken grad skillet mellom «oss» og «dem» henger sammen med folks praksiser (f.eks. donasjoner til veldedige formål eller frivillig arbeid) og folks oppfatninger (f.eks. holdninger til innvandring).
Annonse
Annonse

Viten + praksis

Denne artikkelen ble først publisert av Viten + praksis, et forskningsmagasin utgitt av OsloMet - Storbyuniversitetet.

Fakta om rapporten

  • Rapporten er en del av det europeiske forskningsprosjektet SOLIDUS. Solidarity in European societies: Empowerment, social justice and citizenship.
  • NOVA-forskerne har både oppsummert relevante europeiske undersøkelser som sier noe om solidaritetens kår etter finanskrisen og flyktningkrisen, og gjennomført en kvalitativ studie i Norge blant de største frivillige organisasjonene og kommunale og statlige etater som jobber med utsatte grupper.
  • Forskerne har vært særlig opptatt av i hvilken grad skillet mellom «oss» og «dem» henger sammen med folks praksiser (f.eks. donasjoner til veldedige formål eller frivillig arbeid) og folks oppfatninger (f.eks. holdninger til innvandring).
Annonse