Annonse
Stormberg-sjef Steinar J. Olsen (ø.v) og flyktning og gründer Aiman Shagura (ø.h) er blant dem som vil formidle sine erfaringer med arbeidsinkludering på Velferdkonferansen 2018. Nav-direktør Sigrun Vågeng (midten) vil fortelle om Navs innsats for å få flere i arbeid. Ap-nestleder Hadia Tajik og gründer Eddi Eidsvåg kommer også. Foto: Jeton Kacaniku/Stormberg/Werner Juvik/Publicom/Arbeiderpartiet (montasje)

Stor interesse rundt Velferdkonferansen

Per 14. august er det 145 påmeldte til Velferdkonferansen 2018. Det er på samme nivå som fjorårets konferanse på denne tiden.

Tore Kristensen, prosjektleder for Velferdkonferansen er veldig fornøyd med antall påmeldinger så langt.

– Det viser at konferansen har blitt en viktig møteplass for ulike faggrupper på Velferdsfeltet. Vi er stolte over at det varierte og faglig sterke programmet samler folk fra absolutt hele landet. I tillegg er det heller ingen lignende konferanser som samler så mange fra ulike deler av velferdsfeltet på samme arrangement, sier han.

Hele folket i arbeid

Velferdkonferansen er et årlig arrangement i regi av magasinet Velferd, som for første gang også er teknisk arrangør. Årets konferanse går av stabelen i Oslo 15.-16. november. Temaet i år er «Hele folket i arbeid – utenforskap, arbeid og inkludering».

Her vil spørsmålet om hvordan kan vi kan få flere inn i arbeidslivet, og hvor realistisk målet om jobb for alle egentlig er, stå sentralt.

Må samarbeide bedre

I dag er 120 000 registrert hos Nav som arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak, men det er langt flere som ikke er fanget opp av arbeidslinja.

Godt over 400 000 i arbeidsfør alder er uføretrygdet eller går på arbeidsavklaringspenger. Drøyt 190 000 er registrert hos Nav med nedsatt arbeidsevne og 70 000 funksjonshemmede sier de ønsker arbeid.

– Slike tall viser at det er viktig å se på hvordan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre kan samarbeide bedre for å lykkes med å få flere i arbeid. Vi må lære av gode eksempler på inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet, sier Velferds redaktør Øivind Fjeldstad.

Deler sine inkluderingserfaringer

På Velferdkonferansen, som i år er flyttet fra Gardermoen til Hotell 33 i Oslo, vil flere aktører dele sine erfaringer med arbeidsinkludering.

Gründer og pøbelideolog Eddi Eidsvåg åpner ballet. Vi får også besøk av Stormberg-sjef Steinar J. Olsen og flyktning og gründer Aiman Shaqura, som står bak initiativet Give a Job – en møteplass mellom flyktninger og arbeidslivet.

Arbeid & Inkluderings direktør Kenneth Stien skal diskutere nødvendigheten av arbeidsinkluderingsbedrifter som mellomledd. Det blir også innlegg om Navs satsing på metoden individuell jobbstøtte (IPS), og erfaringer fra NHO-satsingen Ringer i Vannet står også på programmet.

Hovedinnlegget på konferansen vil bli holdt av Sintef–forsker og arbeidsmarkedsøkonom Solveig Osborg Ose.

– I tillegg kommer Nav-direktør Sigrun Vågeng, noe som nærmest er blitt en tradisjon på Velferdkonferansen. Hun skal snakke om hva Nav må gjøre for å tilby tiltak som virker, forteller Fjeldstad.

– Konferansen avsluttes med en politisk debatt, hvor blant andre Høyres Heidi Nordby Lunde og Arbeiderpartiets Hadia Tajik deltar, tilføyer han.

– Lurt å være ute i god tid

Selv om det fortsatt er plasser igjen, oppfordrer prosjektleder Kristensen interesserte om å bestille billetter i god tid.

– Konferansen har en øvre grense på hvor mange mennesker det er plass til. Jeg oppfordrer derfor alle som tenker å melde seg på om å gjøre det så snart som mulig for å sikre seg plass, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse