Annonse
SATSING PÅ NETT: Velferd har det siste året ut­videt satsingen på nettutgaven Velferd.no. Fra nyttår vil satsingen på nettet bli ytterligere styrket. Foto: Skjermdump/dreamstime

Omlegging av Velferd​Styrket journalistikk – satsing på nett

Velferdsspørsmål står mer sentralt i den offentlige debatten enn noensinne. «Et bærekraftig velferdssamfunn» er et nøkkelbegrep for statsminister Erna Solberg og hennes regjering, og en inkluderingsdugnad var den største nyheten da regjeringen ble utvidet i januar. Samtidig handler opposisjonens kritikk mot regjeringen ofte om at den svikter i velferdspolitikken.

Det er stort behov for en uavhengig og systematisk journalistisk dekning av det som skjer på velferdsfeltet.

Også blant andre aktører er oppmerksomheten om velferdsspørsmål stor. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene diskuterer for øyeblikket hvordan de kan styrke velferds-Norge ved å videreføre IA-avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Andre reiser en debatt om rollen til frivillige organisasjoner og kommersielle aktører på velferdsfeltet.

Velferd legges om

I denne situasjonen er det stort behov for en uavhengig og systematisk journalistisk dekning av det som skjer på velferdsfeltet. Som det eneste uavhengige mediet i Norge som har spesialisert seg på å dekke dette feltet, har Velferd en ambisjon om å gi leserne et overblikk over det viktigste som skjer på feltet.

For å leve opp til den ambisjonen vil det fra årsskiftet bli gjennomført en omlegging av Velferd. Redaksjonen vil bli styrket, og ressursene skal konsentreres om Velferds nettutgave – Velferd.no.

Styrket dekning av helse

Omleggingen vil innebære at journalistikken rustes opp og at feltet Velferd dekker vil bli utvidet. I papirutgaven av Velferd har det i mange år stått at det er et «uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse», men begrenset kapasitet i redaksjonen har gjort at helse har fått mindre oppmerksomhet enn ønsket.

Dette blir det nå gjort noe med. Fra nyttår vil Velferds dekning av helsespørsmål bli vesentlig styrket gjennom ansettelse av en journalist som skal jobbe med dette feltet. Denne satsingen vil særlig konsentrere seg om lokale helse- og velferdsspørsmål i kommunene.

Søkelys på tiltaksbransen

Velferd vil også styrke dekningen av saker i skjæringspunktet mellom arbeid og velferd, som lenge har vært et kjerneområde i Velferds journalistikk. Et planlagt journalistisk prosjekt i det kommende året er å gjøre et dypdykk i den store «tiltaksindustrien» som er etablert for å få flere folk i jobb og færre folk på trygd.

Mange milliarder skattekroner brukes hvert år på dette, og Velferd vil undersøke hvordan disse midlene brukes, hvem aktørene er og hvordan systemet for tildeling av tiltaksmidler fungerer.

Satsing på nett

Velferd har det siste året utvidet dekningen på Velferd.no, med daglige nyheter på velferdsfeltet. For å videreføre og utvide nettsatsingen er det besluttet å legge ned papirutgaven av Velferd fra årsskiftet.

Det er ressurskrevende både å drive journalistikk på nettet og å gi ut en papirutgave, og lang produksjonstid på papirutgaven betyr at det har vært begrensede muligheter til å dekke dagsaktuelle saker der. Samtidig er det økende lesing på nett, og omleggingen av Velferd er i tråd med dette.

Velferd-nyheter på papir

Stoff om velferdsspørsmål på papir vil ikke forsvinne. Fra nyttår vil Velferds utgiver, Dagens Perspektiv, komme ut med en papirutgave der helse og velferd vil bli en egen seksjon. I denne seksjonen vil du finne de viktigste sakene som er publisert på Velferd.no i løpet av uka.

Tidligere har abonnentene på Velferd fått 8 papirutgaver i året.  Fra januar av vil abonnentene få en avis hver uke med en egen seksjon for helse og velferd. Målet med omleggingen er å øke aktualiteten på velferdsstoffet: på nettet hver dag, og det viktigste på papir hver uke.

Omlegging av Velferd

Dette er hovedpunkter i omleggingen av Velferd:

Styrket nettsatsing: De redaksjonelle ressursene vil bli konsentrert om å styrke dekningen på Velferds nettutgave – Velferd.no

Satsing på helse: Dekningen av helsespørsmål vil bli betydelig styrket. Redaksjonen vil bli styrket med en journalist som skal dekke dette feltet.

Søkelys på tiltaksbransjen: Velferd vil gjennom et eget journalistisk prosjekt rette søkelys på forvaltningen av de mange milliardene som hvert år brukes for å få flere folk i jobb.

Papirutgaven legges ned: Beslutningen om å styrke satsingen på nettet innebærer at papirutgaven av Velferd legges ned. Nyheter om velferd og helse vil komme som en egen seksjon i ukeavisen fra Dagens Perspektiv.

 

Annonse
Annonse