Annonse
FORBILLEDLIG: Borregaard har lykkes svært godt med å innføre en forbilledlig seniorpolitikk, mener juryen som har kåret konsernet til Årets seniorprofil. Foto: Nicolas Tourrenc

Borregaard er kåret til Årets seniorprofil

Senter for seniorpolitikk deler hvert ut prisen «Årets seniorprofil». I år går prisen til Borregaard ASA.

«Borregaard har vært i gjennom store endringer i både produksjonen og markedet. Endringene er i stor grad gjennomført ved å utvikle eksisterende medarbeidere. På den måten har man gjort det mulig for eldre medarbeidere å jobbe lenger,» sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP) i en pressemelding.

Kompetanseutvikling for alle

Formålet med Årets seniorprofil er å bidra til å synliggjøre gode eksempler og virke som en inspirasjon for andre til å arbeide med god seniorpolitikk i arbeidslivet.

I begrunnelsen for å tildele årets pris til Borregaard, legger juryen særlig vekt på at Borregaard er et konsern der livslang læring og intern mobilitet er satt i system. I Borregaards fabrikker har ansatte i alle aldre vært involvert i utvikling av nye arbeidsprosesser og tatt i bruk ny teknologi, og både unge og eldre har deltatt i kompetanseutviklingsprogrammene, påpeker juryen.

«Ledelsen gir uttrykk for at de ønsker at de ansatte skal bli lenge i bedriften; rett og slett fordi det tar tid å bli god. Ved å sette kompetanseutvikling i sentrum for alle medarbeidere, uansett alder, har de også lykkes svært godt med å innføre en forbilledlig seniorpolitikk», sier juryen i sin begrunnelse.

Økt avgangsalder

Den gjennomsnittlige avgangsalderen i Borregaard har passert 65 år. I begynnelsen av 2000-tallet var avgangsalderen fortsatt under 60 år, iføkge en omtale av prisvinneren på SSPs nettsider.

– Vi har mange ansatte mellom 55 og 65 år. Nå trenger vi faktisk å rekruttere flere yngre medarbeidere, sier direktør for organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø.

Eldre medarbeidere er med

Prisen for Årets seniorprofil overrekkes fredag av administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

«Borregaard er en moderne, høyteknologisk virksomhet, som har automatisert og digitalisert de fleste av arbeidsprosessene. Eldre og erfarne medarbeidere har vært med hele veien, dette fortjener både ansatte, tillitsvalgte og ledelse ros for. Vi er stolte over at det er en av våre medlemsbedrifter som vinner, sier Lier-Hansen.

ÅRETS SENIORPROFIL

Prisen gis til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som tilfredsstiller ett av følgende kriterier:

  • selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv og attraktiv senior i arbeidslivet.
  • selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet.
  • har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse.
  • har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig.
  • har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv.

 

Annonse
Annonse
Annonse