Annonse
FØDER SENERE: Norskfødte kvinner med to innvandrerforeldre har 18 prosent mindre sannsynlighet for å få sitt første barn før fylte 32 år enn resten av befolkningen. Foto: Vadymvdrobot/Dreamstime

Døtre av innvandrere venter lenger med å få barn

Kvinner som har innvandret til Norge som barn, og kvinner som er født i Norge med en eller to innvandrerforeldre, får sitt første barn senere enn norske kvinner uten innvandrerbakgrunn. Det viser en ny analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Analysen bygger på data for kvinner født mellom 1985 og 1998. Disse er fulgt til 2017, og SSB har fanget opp alder for første fødsel for dem som har blitt mødre.

Beregninger av første fødsel

De eldste i gruppen var 32 år i 2017, mens de som var født i 1998 ikke hadde rukket å bli eldre enn 19 på samme tidspunkt. Det betyr at de fleste kvinnene i utvalget vil få sitt første barn på et senere tidspunkt. SSB har imidlertid brukt en modell som får fram sannsynligheten for å få sitt første barn i et gitt år fram til alder 32 år for hele gruppen.

Analysen inkluderer både tidliginnvandrere (dvs. kvinner som var bosatt i Norge da de var 18 år), kvinner født i Norge med en eller to innvandrerforeldre og kvinner uten innvandrerbakgrunn.

Både tidliginnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre får barn senere enn kvinner uten innvandrerbakgrunn.

Kontrollert for aktivitetsstatus

Tidliginnvandrere ligger nærmest resten av befolkningen, men avstanden til dem øker med alder. Ved 30 års alder har over halvparten av tidliginnvandrere og kvinner i resten av befolkningen rukket å få sitt første barn, mens andelen er rundt 45 prosent for norskfødte med to innvandrerforeldre og kvinner med én utenlandsfødt forelder.

Forskjellene mellom gruppene opprettholdes når det kontrolleres for kvinnenes aktivitetsstatus, samlivsstatus, deres høyeste fullførte utdanning, bostedskommune og alder.

18 prosent mindre sannsynlig

SSB finner at kvinner med én utenlandsfødt forelder i gjennomsnitt har 22 prosent lavere sannsynlighet for å få første barn før fylte 32 år enn kvinner i resten av befolkningen.

Norskfødte kvinner med to innvandrerforeldre har 18 prosent mindre sannsynlighet for å få sitt første barn før fylte 32 år enn resten av befolkningen.

Tidliginnvandrere har omtrent den samme sannsynlighet for en førstefødsel som jevnaldrende kvinner uten innvandrerbakgrunn.

Kan endre seg

Siden innvandrerkvinner har en høyere fruktbarhet enn kvinner i resten av befolkningen, kunne man anta at dette var tilfellet også for deres døtre.

«Samlet sett viser imidlertid våre resultater at døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner uten innvandrerbakgrunn og at færre av disse derfor er mødre ved 30-års alder», konkluderer SSB i sin analyse.

Samtidig påpeker SSB at de fleste kvinnene i analysen fortsatt er forholdsvis unge. Det kan hende at forskjellene mellom døtre av innvandrere og kvinner uten innvandrerbakgrunn i endelig antall barn per kvinne, som først kan måles ved 45 års alder, vil bli mindre eller til og med omvendt, ifølge SSB.

Annonse
Annonse
Annonse