Annonse
STØTTE TIL JOBBPORTAL: Etter det Velferd erfarer er jobbportalen Jobbforalle.no et av tiltakene Stiftelsen Sosial Trygd ønsker å støtte. Portalen drives av daglig leder i stiftelsen. Foto: Skjermdump fra Jobbforalle.no

Stiftelsen Sosial Trygd​Hemmelig støtte til tiltak som skal fremme åpenhet

Oppdatering: Etter at denne saken ble publisert, har Velferd mottatt en e-post fra styreleder i Stiftelsen Sosial Trygd, der han skriver følgende:
Tildeling av Stiftelsens resterende kapital på ca. 1 million kroner vil ikke bli hemmeligholdt. Tildelingen(e) vil tvert imot bli offentliggjort straks endelig vedtak er fattet. Dialogen om hemmelighold som undertegnede har hatt med Velferd, beror på uklarhet fra min side. Det beklager jeg. Det er riktig at Velferds søknad i år om midler, foreløpig er avslått. Jeg vil i den forbindelse presisere at Velferd i 2018 fikk generell driftsstøtte på kr. 600.000 av Stiftelsen Sosial Trygd.

Den ideelle Stiftelsen Sosial Trygd er trolig den eneste stiftelsen i landet som har til formål å bidra til en åpen offentlig debatt om norske velferdsordninger.

Nå skal stiftelsen avvikles, men først skal det som gjenstår av kapital, utbetales til tiltak som er i tråd med stiftelsen formål.

På et styremøte 12. februar ble det besluttet hvordan pengene skal brukes. Men styret ønsker ingen offentlig oppmerksomhet om dette.

Velferd er gjort kjent med at stiftelsen ikke vil opplyse om hvilke tiltak som får støtte. Og de som mottar støtte, vil forplikte seg til ikke å offentliggjøre at de har fått penger fra stiftelsen.

Velferd er ikke kjent med grunnene til at denne betingelsen knyttes til tildelingen av midler.

Støtte til jobbportal

Bakgrunnen for at Velferd er gjort kjent med hemmeligholdet rundt tildelingen av midler fra Stiftelsen Sosial Trygd, er at Velferd selv har søkt om støtte fra stiftelsen. Søknaden gjaldt et journalistisk graveprosjekt som skulle frambringe ny kunnskap om sentrale sider ved det norske velferdssystemet.

Stiftelsen avslo Velferds søknad om støtte, og det var i den forbindelse betingelsen om hemmelighold ble kjent.

Styret i stiftelsen skal være i dialog med to kandidater som det er aktuelt å støtte.

Etter det Velferd erfarer, er jobbportalen Jobbforalle.no et av prosjektene stiftelsen vil støtte. Jobbportalen ble i sin tid startet av Velferd, men drives nå av Tore Kristensen, som har vært daglig leder i Stiftelsen Sosial Trygd de siste årene. Kristensen var tidligere redaktør i Velferd.

«Åpen og opplyst debatt»

I vedtektene til Stiftelsen Sosial Trygd er formålet formulert slik:

«Stiftelsens formål er å bidra til en åpen og opplyst offentlig debatt på velferdsområdet. Stiftelsen skal oppnå dette formål gjennom å støtte egnede tiltak som setter velferdsordningene inn i en samfunnspolitisk sammenheng.»

Fram til årsskiftet 2017/2018 fylte stiftelsen sitt formål gjennom å være utgiver av magasinet Velferd og nettstedet Velferd.no. At stiftelsen skal oppløses, henger sammen med den ikke lenger er utgiver av Velferd.

Vedtektene til Stiftelsen Sosial Trygd slår fas at ved oppløsning av stiftelsen skal stiftelsens midler benyttes til formål «som ligger innenfor eller nært opptil stiftelsens opprinnelige formål». Vedtektene sier ikke noe om at støtte fra stiftelsen skal unntas offentlighet.

Annonse
Annonse
Annonse