Annonse
OSLO SKILLER SEG UT: Innvandrere bor jevnere geografisk fordelt i Norge enn i andre land i Nord-Europa, men i Oslo er det et klart skille i bosetting av ikke-europeiske innvandrere mellom øst og vest. Bildet er fra Grønland i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Innvandrere bor jevnere fordelt i Norge enn i Sverige

Studien har sammenlignet bostedsmønsteret blant ikke-europeiske innvandrere i de fem nordeuropeiske landende: Norge, Danmark, Sverige, Nederland og Belgia, skriver Forskning.no.

– Disse innvandrergruppene bor jevnere geografisk fordelt i Norge og Danmark enn i de andre landene, forteller forsker Adrian Farner Rogne ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunnen for at innvandrerne bor jevnere fordelt i Norge, kan skyldes bosetningspolitikken, men også at flere har funnet det attraktivt å bosette seg i distriktene på grunn av arbeidsmuligheter.

Forskerne peker videre på at mange nordmenn eier egen bolig, slik at innvandrere i mindre grad klumpes sammen i utleieboliger, sammenlignet med de andre landene.

Samtidig finner studien at Oslo bryter kraftig med dette mønsteret. I byen er det et klart skille i bosetting av ikke-europeiske innvandrere mellom øst og vest. Til sammenligning har København en langt mer flekkvis segregering.

Annonse
Annonse
Annonse