Annonse
Helseminister Bent Høie forventer at kommunene gir innbyggerne sine de tjenestene de har krav på. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lovbrudd i helsetjenester for psykisk utviklings-hemmede

Kommunal Rapport har gjennomgått til sammen 51 tilsynsrapporter fra 2017 og 2018. Rapportene omhandler helse- og omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede, og i 39 av 51 kommuner rapporteres det om tilfeller hvor det har forekommet alvorlige lovbrudd.

Blant funnene er blant annet svikt i legemiddelhåndtering i 20 kommuner. I 10 kommuner er det benyttet uhjemlet tvang, og i 10 kommuner rapporteres det om manglende opplæring i førstehjelp blant de ansatte.

– Mange av lovbruddene er så alvorlige at det kan få konsekvenser for liv og helse. Det finnes flere tusen bofellesskap. De fleste vil aldri bli underlagt tilsyn. Er det noe galt, er sannsynligheter for at det blir oppdaget liten, sier leder Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) til Kommunal Rapport.

Han mener regjeringen må sette av mer penger til å sikre at mennesker med utviklingshemming får så trygge og gode tjenester som mulig.

Helseminister Bent Høie (H) forventer at kommunene gir innbyggerne sine de tjenestene de har krav på, og sier at kommunene har fått økte ressurser de siste årene for å sikre nettopp dette.

– Ledelsen i kommunene har ansvar for at helse og omsorgstjenestene planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med lov, sier Høie.

Annonse
Annonse
Annonse