Annonse
STORTINGSMELDING: Regjeringen la fredag fram stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft» på en pressekonferanse på Løkenåsen skole i Lørenskog. Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V), Jan Tore Sanner (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var til stede. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
SSB-forsker

Siv Jensen tar feil om hovedårsaken til barnefattigdom

– Det stemmer ikke det Siv Jensen hevder, at det er innvandring som er hovedårsak til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, sier forsker i Statistisk sentralbyrå, Rolf Aaberge, til NRK.

Han presiserer at forskjellene mellom rike og fattige har økt her i landet siden tidlig på 90-tallet.

Reform av 1992

– Skattereformen i 1992 var en viktig faktor for økte økonomiske ulikheter. Den gang ble kapitalinntekten endret til en mer sjenerøs beskatning enn tidligere for de rike, sier forskeren.

DE RIKE BLIR RIKERE: Den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste, sier SSB-forsker Rolf Aaberge. (Foto: Studio Vest AS)

Han sier innvandring bidrar til økte ulikheter, men reagerer på Jensens påstand om at innvandring er hovedårsaken.

– Den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste, sier Aaberge.

Hovedårsaken

– Tallene lyver ikke: 85 prosent av økningen i barnefattigdom er innvandrere. Venstresiden sier de vil bekjempe ulikhet og barnefattigdom, men vil ikke gjøre noe med det som er den største driveren av dem alle, nemlig innvandring, sa Siv Jensen til VG tidligere fredag.

Hun og SV-leder Audun Lysbakken deltok i en opphetet debatt i Politisk kvarter på NRK fredag morgen. Da gjentok Jensen at innvandring er hovedårsaken til barnefattigdom.

– Den aller viktigste grunnen er at for mange barn vokser opp i familier som ikke klarer å forsørge seg selv, og hovedvekten av dem har innvandrerbakgrunn. Det er et uomtvistelig faktum, sa hun.

Forskjellene øker, og den viktigste årsaken er at de på toppen drar fra.

– Feilinformerer

Lysbakken mener finansministerens uttalelser er feil.

– Forskjellene øker, og den viktigste årsaken er at de på toppen drar fra. Det er nå slått fast en gang for alle. Det er skremmende om finansministeren ikke forstår at økt ulikhet handler om mye mer enn fattigdom, sier Lysbakken til NTB.

Står på sitt

Jensen fastholdt at innvandring bidrar til økte forskjeller da stortingsmeldingen Muligheter for alle– Fordeling og sosial bærekraft ble lagt fram fredag Løkenåsen skole i Lørenskog.

– Økningen i ulikhet de siste 30 år er sammensatt, men det er ingen tvil om at antallet barn i lavinntektsfamilier har økt på grunn av innvandring. Det må venstresida snart erkjenne, sier hun til NTB.

Ulikheten er høyere nå enn for 30 år siden. Flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt enn tidligere, sa Jensen under fremleggingen av stortingsmeldingen.

I stortingsmeldingen understrekes det at god integrering er et viktig tiltak mot ulikhet og utenforskap.

– Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke ulikhet er å få flere i jobb, bedre integreringen og øke kompetansen til befolkningen gjennom utdanning, sa Jensen.

Reformer og nye krav

I meldingen trekkes det blant annet fram forslag om reformer for å gi unge med kort botid i Norge bedre grunnskoleopplæring, slik at de kan gjennomføre videregående opplæring. Også språkkrav trekkes fram som en viktig faktor.

– Vi arbeider med å erstatte kravet om et visst antall timers undervisning i norsk, med et krav om at alle faktisk lærer seg norsk, står det i meldingen.

Ring Nav før dere ringer utlandet.

Jensen sier utdanning er den viktigste faktoren som bidrar til varig utjevning av sosiale forskjeller.

– Derfor er det bra at rekordmange nå fullfører videregående skole. For å gi barn en god start målretter vi ordninger som rimeligere barnehage og gratis kjernetid for dem med lav inntekt, sa Jensen.

Flere ut i jobb

Hun kom med en oppfordring til arbeidsgivere:

– Ring Nav før dere ringer utlandet, sa Jensen og ba arbeidsgivere i Norge åpne dørene for «dropouts» og personer med hull i CV-en.

– Det skal ikke være mer lønnsomt å gå på trygd enn å være i jobb, sa Jensen videre, og varslet at det kan bli trekk i ytelsene for enkelte.

I tillegg til Jensen deltok kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på fremleggingen fredag.

Annonse
Annonse
Annonse