Annonse
Nestleder Svein Harberg (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener høringer, som den som nå holdes om Nav-skandalen, er en viktig del av et åpent demokrati.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix  
Trygdeadvokat

Nav-høringen er et svarteperspill

– Jeg har forståelse for at politikere har behov for å gjøre opp seg imellom, men dette er egentlig en form for politisk svarteperspill som for oss fagfolk er lite interessant. Saken er den at verken granskingen eller høringen løser et eneste problem for de kronisk syke som har fått økonomien sin lagt i grus fordi sikkerhetsnettet har sviktet, sier advokat Olav Lægreid til NRKs Politisk Kvarter.

Granskingen han viser til, utføres av et regjeringsoppnevnt utvalg, og skal leveres innen 1. juni.

Lægreid har fått ansvar for å koordinere arbeidet med en rettshjelpsordning for dem som er rammet av Nav-skandalen. Han mener politikerne først og fremst må skaffe pengene som trengs for å få løst alle enkeltsakene, og anslår at det vil koste rundt én milliard kroner.

– Provosert

– Det politiske spillet kaller jeg et stort sirkus, og jeg kjenner at det provoserer meg, for jeg tenker at her er det ingen partier, bortsett fra Rødt og MDG, som går helt fri, for denne saken kan gå helt tilbake til 1990-tallet, sier Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, som blant annet jobber for å forbedre folketrygdlovens regler om arbeidsavklaringspenger (AAP) til NTB.

– Det viktigste for meg med høringen er at jeg håper politikerne nå har fått en aha-opplevelse etter å ha fått innsikt og innsyn i hvor horribelt og uoversiktlig hele Nav-systemet er. Og dette systemet skal syke mennesker forholde seg til, fortsetter hun, og håper politikerne vil sørge for en full gjennomgang av Nav, med ny ledelse og ny kultur.

Samtidig gjentar Thoresen at hun mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) må gå av.

– Jeg har mistillit til henne, fordi jeg mener saken er et resultat av en villet politikk. Det har vært de stadige innskrenkningene og kuttene under dagens regjering som har vært det verste, og som har tatt inntektsgrunnlaget fra syke mennesker, sier hun.

Forsvarer høringen

Nestleder Svein Harberg (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener at høringen som fortsatte på Stortinget fredag, er en viktig del av et åpent demokrati.

– Vi har fått gode opplysninger gjennom torsdagen, som vi delvis skal bruke når vi skal spørre andre parter, men som også kan danne grunnlag for å håndtere sånne saker framover, sier han til NRK.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring handler om perioden fra 2012, da den mye omtalte trygdeforordningen ble innført, og fram til i dag. Opposisjonen er særlig opptatt av å finne ut av hvorfor det har tatt så lang tid fra Trygderetten begynte å stille spørsmål ved Navs praksis og til arbeidsminister Anniken Hauglie (H) dro i nødbremsen.

Men Harberg mener det er viktig å se tilbake på hva som skjedde da forordningen ble iverksatt i 2012. Den gang var det de rødgrønne som satt med makten. Det er imidlertid uklart om Norge har hatt en trygdelov som er i tråd med EU-reglene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

Annonse
Annonse
Annonse