Annonse
Svein Harberg (H, f.v.), komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) og tidligere arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad før høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix      
Tidligere Nav-sjef om feilpraktisering

– Vi handlet i god tro

– Jeg vil sterkt beklage overfor de berørte at Nav praktiserte den aktuelle trygdeforordningen feil i min periode, sa han i Stortingets åpne høring om saken fredag.

– Ansvaret var mitt, sa han om feilpraktiseringen av trygderegelverket.

Samtidig understreket han at det var en gal fortolkning av EU-forordningen som var grunnlaget for feilpraktiseringen. Da forordningen ble innført i 2012, konkluderte den daværende regjeringen med at den ikke innebar noen særlige endringer av den norske trygdeloven.

– Man så ikke at forordningen innebar et behov for praksisendring, sa Lystad, som selv ikke kan huske at han behandlet noen saker angående motstriden mellom EU-regelverk og norsk folketrygdlovgivning.

– Vi var i god tro, sa Lystad, som mener det er nødvendig å se på selve utformingen av lovverket.

Senere fredag skal statsminister Erna Solberg (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og dagens Nav-sjef Sigrun Vågeng forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Annonse
Annonse
Annonse