Annonse
I 2019 utførte politiet i Norge 2.800 oppdrag for barnevernet. I snitt ble politiet tilkalt åtte ganger daglig.  Foto: Gorm Kallestad / NTB      

2.800 politioppdrag mot barnevernsbarn på ett år

Det viser en undersøkelse foretatt av Stavanger Aftenblad , som har fått innsyn i operasjonsloggene til landets tolv politidistrikter i 2019.

Barnevernloven gir barnevernet anledning til å be politi om bistand når det er «påkrevd», mens politiloven forplikter politiet til å bistå barnevernet. Politidirektør Benedicte Bjørnland er overrasket.

– Jeg har ikke nærmere kunnskap rundt omfanget enn det som presenteres. Men slik saken er opplyst, er dette noe vi ser alvorlig på, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Politidirektøren varsler at Politidirektoratet nå skal se nærmere på samhandlingen mellom politi og barnevern. Men politidirektøren har ingen planer om at direktoratet selv skal føre statistikk over oppdragene for barnevernet.

– Nei, det makter vi ikke nå i første omgang. Jeg kunne ønske meg det. Men vårt loggføringssystem er gammelt, og sammenstilling av informasjon krever en betydelig manuell jobb, sier hun.

Ved nesten hvert tredje politioppdrag kan det, ifølge gjennomgangen, se ut til at politiet ble benyttet «for sikkerhets skyld».

– Hvis det skulle være tilfelle, er det i strid med regelverket, sier politidirektør Bjørnland, som sier hun forutsetter at barnevernet «gjør samvittighetsfulle vurderinger» og bare tilkaller politiet «når det er strengt nødvendig».

Annonse
Annonse
Annonse