Annonse
Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet opplyser at 18 ansatte endte på over 500 overtidstimer i 2020.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB      

FHI-ansatte jobbet 14 ganger mer overtid i 2020 enn i 2019

– Det er 41 ansatte som har arbeidet 300 timer eller mer som overtid, opplyser assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet til Dagsavisen.

I utgangspunktet er grunnregelen at en arbeidsgiver ikke kan pålegge mer enn 200 timer overtidsarbeid i løpet av 52 uker.

– Generelt må vi si at det har forekommet brudd på disse bestemmelsene, sier Knudsen.

Totalt fikk ansatte som ikke innehar en av de 79 definerte lederstillingene i FHI, utbetalt om lag 27,5 millioner kroner for 38.834 overtidstimer. I tillegg fikk ni ledere totalt 2,7 millioner kroner i overtidsbetaling.

Også i Helsedirektoratet var det en kraftig økning. 30.586 timer med overtid, mot 8.386 året før. Tolv jobbet mer enn 400 overtidstimer, mens ytterligere 27 jobbet over 200 overtidstimer.

– Vi følger opp dette tett for å tilrettelegge for kontinuitetsplanlegging, avlasting, oppgavefordeling og kompetanseoverføring slik at høyt belastede medarbeidere får tatt ut fri. Dette jobber vi med på alle nivåer i organisasjonen, skriver Helsedirektoratet i en epost til Dagsavisen.

Helsedirektoratet betalte totalt 22 millioner kroner til ansatte i 2020.

Annonse
Annonse
Annonse