Annonse
En av hovedårsakene til lav støtte i befolkningen for koronatiltakene er at flertallet ønsker strengere tiltak, viser en undersøkelse fra Helsedirektoratet.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

Fire av ti nordmenn vil ha strengere tiltak

I februar svarte bare 59 prosent at de støtter tiltakene som er innført, og i den nyeste undersøkelsen er støtten på samme nivå, men nå har direktoratet også spurt om hvorfor man ikke støtter tiltakene, skriver VG.

43 prosent av de spurte i uke seks til åtte oppgir at de ønsker strengere tiltak som årsak. Nesten like mange mener at innstramminger kommer for sent.

Her er befolkningen noe delt ettersom 26 prosent mener vi ikke bør ha strengere tiltak, mens 25 prosent oppgir å være nøytrale.

Hele 58 prosent mener at tiltakene for å hindre importsmitte er for dårlige.

94 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppgir at de følger råd og retningslinjer fra myndighetene, noe som har ligget stabilt høyt siden undersøkelsene begynte i februar 2020.

Annonse
Annonse
Annonse