Annonse
26. mars presenterte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) Fullføringsreformen. Nå er en endret versjon av reformen vedtatt i Stortinget.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

Fullføringsreformen vedtatt på Stortinget

I reformen innføres blant annet en rett til at alle som begynner på videregående opplæring, skal få rett til å fullføre utdanningen.

– Med utvidet rett til videregående vil fylkeskommunene og skolene få bedre muligheter til å ta et større ansvar for de elevene som ikke lykkes med å bestå ett eller flere fag på første forsøk, men også til å lage bedre tilpassede opplæringsløp fra starten av, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

I tillegg innføres det en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud for linjene der dette er en del av løpet.

Melby omtaler reformen som den største endringen av videregående opplæring siden 1990-tallet.

Da kunnskapsministeren la fram reformen i mars, var forslaget blant annet at antall fellesfag skulle kuttes, og at det skulle etableres et nytt «fremtidsfag» som tar utgangspunkt i historie- og samfunnsfag.

Dette ble forhandlet bort i enigheten mellom regjeringspartiene og Frp.

Annonse
Annonse
Annonse