Annonsørinnhold
TRIVES: Omran Mohamad Alkhatib (fra venstre), Abdirahman Jama Mahmod og Deria Ibrahim Afhakama er alle godt fornøyd med sitt nye arbeidssted, Åpent Bakeri.

Åpent Bakeri med åpen dør

– Jeg jobbet som baker og laget søtsaker i Syria, sier Omran Mohamad Alkhatib.

Alkhatib har nå jobbet hos Åpent Bakeri i et år og syv måneder. Han er en av flere som har fått jobb hos bakeriet gjennom NHO-prosjektet Ringer i Vannet.

– Det var vanskelig å finne jobb fordi jeg har ikke papirer som dokumenterer hva jeg tidligere har jobbet som. I tillegg er det vanskelig med språket, for man må jo kunne snakke litt norsk for å jobbe, sier han.

Fikk sin første seksmånederskontrakt

I tett samarbeid med lokale arbeids- og inkluderingsbedrifter, kobler Ringer i Vannet mennesker hull i CV-en til NHO-bedrifter.

– Jeg trives kjempegodt. Oppgavene her er ikke så vanskelige, det krever bare at du blir vant med det og lærer. Jo mer man lærer, desto bedre blir det, sier Abdirahman Jama Mahmod, som har jobbet hos Åpent Bakeri i tre uker.

– Jeg hadde en lang periode hvor jeg ikke hadde en ordentlig jobb. Nå har jeg fått min første seksmånederskontrakt, og jeg har allerede fått mange positive tilbakemeldinger, sier han.

Deria Ibrahim Afhakama er enig med sine kollegaer.

– I tillegg er det veldig mange hyggelige mennesker her. Det jeg også liker er at ingen dager er like, det er hektisk og man merker ikke at tiden går, sier Afhakama.

Utfordrende tid som arbeidssøker

Siden januar 2018 har han vært arbeidsledig,men i høst startet han praksisperiode hos Åpent Bakeri.

– Tiden som arbeidssøker var veldig tung. Jeg har barn og familie, men jeg holdt motet oppe og jeg visste det skulle ordne seg, sier han.

Emmanuel Rang, sjefsbaker og medgründer av Åpent Bakeri, forteller at arbeidsinkludering er en selvfølge for bedriften deres.

– Denne bedriften har 16 forskjellige nasjonaliteter. Vi er veldig nysgjerrige på andre kulturer, og tror det blir et bedre arbeidsmiljø av det. Jeg liker egentlig ikke ordet inkludering fordi da man skaper et skille. Alle er mennesker, og folk tar ikke med seg andre ting på jobb enn de selv. Hvor du
kommer fra, religion og din bakgrunn blir på en måte lagt bort når man kommer på jobb, sier Rang.

– Vi kjenner Åpent Bakeri Godt, og vi vet hva slags kandidater de søker etter. Det å håndplukke kandidater er kjernen i det, samtidig har de et ønske om å inkludere og ansette folk, ikke bare ha de inne i praksis, sier Simen From, markedskoordinator i Spir Oslo.

Vellykket samarbeid om arbeidsinkludering av flyktninger

Fokus er på at arbeidsplassen er en viktig arena blant annet for å lære norsk. Men det kombineres med temaundervisning i klasserom innenfor helse, økomomi og norsk kultur, utdanning og hverdagsliv. Her med veileder Malgorzata Ottar Hos Velle Utvikling.

I 2017 valgte Færder kommune å sette Introduksjonsprogram for flyktninger ut på anbud. Velle Utvikling AS trakk det lengste strået i anbudskonkurransen, og etter et års drift ser dette ut til å være en svært vellykket løsning for alle parter.

– Det var viktig for Færder kommune å finne leverandør av Introduksjonsprogrammet som kunne tilby god nok norskopplæring kombinert med innhold som ville bringe deltakerne nærmere arbeidslivet, sier Gry Aas, virksomhetsleder for Flyktning –og innvandrertjenesten.

For en relativt liten kommune med ca. 27000 innbyggere betyr rask arbeidsinkludering av flyktninger store besparelser.

Velle Utviklings vektlegging av fagkompetanse kombinert med god kvalitet og pris, bidro til at valget falt på dem som hovedleverandør med Tønsberg Læringssenter som underleverandør.

Dette gir en unik kombinasjon av god kompetanse på språkopplæring og arbeidsinkludering. Fokus er at deltakerne skal tidlig ut i arbeidspraksis og jobbintervjuer hos ulike arbeidsgivere.

– Dette har ført til raskere progresjon i språkinnlæringa, og for noen av dem med lite skolegang fra tidligere har dette vært en bedre måte å lære norsk på., sier Cecilie Lyssand, koordinator for Introduksjonsprogrammet hos Velle Utvikling.

Mye tyder på at den tette koplingen mellom norskopplæring og arbeidspraksis raskere fører deltakerne i Introduksjonsprogrammet mye nærmere arbeidslivet.

Foreløpige tall fra første halvår, viser at 22 deltakere er i jobb direkte fra Introduksjonsprogram i alt fra status som ringevikar til 100 % stilling. Hovedvekten ligger på 50 % stilling og litt over det. I tillegg har 11 personer gått over til utdanning på videregående eller høgskolenivå.

Videre har hele 94 % bestått Norskprøven i vårsemesteret.

Og det stopper ikke med dette. Introduksjonsprogrammet har en varighet på inntil to år, og det er for kort tid til å oppnå formell kompetanse for de fleste.

– I samarbeid med og NAV, er vi nå i gang med å utarbeide planer for å oppnå formell kompetanse hos deltakere i Introduksjonsprogrammet ved å kombinere dette med Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Dette er svært positivt, og bidrar til at vi kan se ting i et 4-årsperspektiv, sier Øyvind Berg, avdelingsleder hos Velle Utvikling AS.