Annonse
NYHET: Nå har Jobpics kommet i helt ny versjon: 50 yrker er nye, 50 er fjernet og nesten alle bildene er nye.
Nye Jobpics

Et visuelt verktøy for studie- og karrierevalg

Nye Jobpics er et billedbasert interesseverktøy som kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for dem som har begrenset erfaring fra arbeidslivet, personer med lese- og skrivevansker, flerkulturelle med mangelfulle norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. 

Nå har nye Jobpics kommet i helt ny versjon: 50 yrker er nye, 50 er fjernet og nesten alle bildene er nye. Siden 2009 er Jobpics solgt i over 1000 eksemplarer i det norske markedet. De hyppigste kundene er medlemmer i Arbeid & Inkludering og ASVL, NAV, skoler, karrieresentre, voksenopplæringssentre og ulike tilbud til minoritetsspråklige.

Effektivt hjelpemiddel

Jobpics får stor oppmerksomhet som et effektivt hjelpemiddel for å få personer i karrierevalgprosesser til å utvide synet på seg selv og finne nye muligheter. Arbeidsforskningsinstituttet og Kompetanse Norge (tidl. VOX) har utgitt flere rapporter på verktøyet.

Jobpics har også blitt tildelt prosjektmidler fra EU for å lage europeiske versjoner av verktøy­et. Jobpics er laget av Arne Svendsrud og eies av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

Hva består Jobpics av?

Jobpics er svært enkelt å bruke og består 187 bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), og krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bilde finnes ytterligere to bilder fra samme yrke.

Hvem kan bruke Jobpics?

Jobpics er et billedbasert karriereveilednings­verktøy for utforsking av interesser. Jobpics kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfa­ring fra arbeidslivet, personer med lese - og skrivevansker, flerkulturelle med mangelfulle norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. I tillegg har det vist seg at personer med liten mestringsopplevelse fra skolen, hvor et tekstbasert interesseverktøy oppleves som for ”skolepreget”, har stor nytte av Jobpics.

Basert på RIASEC-systemet

Jobpics er basert på RIASEC-systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker. RIASEC systemet deler inn interesser i ka­tegoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S).

Hvert yrke har en RIASEC kode, som du kan orientere deg etter for å finne yrker som kan passe den du veileder best.

Innholdet i Jobpics-kofferten

Jobpics-verktøyet leveres i en solid plastkoffert og består av:

  • 187 bildekort fra bredden av norske yrker. Kortene er laminerte og tåler langvarig bruk.
  •  5 prosesskort som brukes til å velge ut aktuelle yrker og sortere kortene.
  •  Manual med grundig beskrivelse av verktøyet og hvordan du bruker det.

Dette koster Jobpics

Pris for medlemmer i Arbeid & Inkludering: - kr 8.300 eks. mva for helt sett (koffert med kort)

  • kr 5.300 eks mva for nytt sett med kort + manual

Pris for ikke-medlemmer:

  • kr 9.800 eks. mva for helt sett (koffert med kort)
  • kr 8.300 eks. mva for nytt sett med kort + manual

Jobpics-kortene er enkle å forstå

Lærer og karriereveileder Cathrine Bjordal.

Det gode med Jobpics-kortene er at de er så visuelle og enkle å forstå, sier Cathrine Bjordal som arbeider som karriereveileder og lærer på voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.

– Disse enkle laminerte kortene som viser yrker er et flott og interessant samtaleverktøy. Veilederen velger selv bruksmåten. Noen ganger brukes Jobpics i hovedsak som et samtaleverktøy og til å utforske muligheter, andre ganger brukes det mer målrettet til å finne interesser.

– Man kan bruke kort eller lang tid. Noen veileder bruker Jobpics «litt sporadisk og stykkevis og del», andre har en full gjennomgang og bruker alle kortene.

 

Arbeid & Inkludering tenker jobb til alle:

  • 115 medlemsbedrifter som fikk over 10.000 i jobb i 2018
  • Faste kontaktpersoner for arbeidsgivere og arbeidssøkere
  • Stort kontaktnett for ekstern praksis og formidling til jobb
  • Gode tilrettelagte arbeidsplasser for personer som trenger det

 

Annonse
Annonse
Annonse