Annonsørinnhold
Fra venstre: Ellen Eriksen, Rehabil, Torbjørn Nordal, Oslo Murmesterbedrift, Morten Kjelgård, Oslo Tegl og Puss, Ingeborg Malterud, Arbeid & Inkludering i NHO og Thomas Jacobsen, Oslo Entreprenørbedrift. Foto: Svanhild Blakstad/bygg.no

Hull i CV-en ble til fast ansettelse i byggenæringen

Rekrutteringen har til nå resultert i fire faste ansettelser i de tre søsterbedriftene.

– Disse bedriftene viser at de tar samfunnsansvar på alvor ved å gi folk som har falt utenfor arbeidslivet på ulikt vis, en sjanse. Det er mange bedrifter som har gode intensjoner og sier de vil gjøre noe, men disse tre fra byggenæringen har faktisk gjort det og lykkes med det, sier veileder Terje Gundersen i Rehabil.

Han overrakte diplom til hver av de tre bedriftslederne, som bevis på at folk med hull i CV-en og som tidligere hadde NAV som arbeidsgiver, nå er fast ansatt i de respektive bedriftene.

Daglig leder Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift kan skilte med sin tredje ansettelse gjennom attføringsbedriften, og har bare godord å si om ordningen.

– Det er krevende å få tak i folk i byggebransjen i dag, og dette er fin måte å rekruttere på, selv om det krever litt ekstra av arbeidsgiver i form av oppfølging og tilrettelegging, sier han.

Betyr noe for innkjøpere

Oslo Entreprenørbedrift kom med i ordningen for to år siden, etter en direkte henvendelse fra Rehabil. I sommer fikk entreprenøren besøk av statsminister Erna Solberg og partilederne Siv Jensen og Trine Skei Grande på en av sine byggeplasser, hvor politikerne fikk se arbeidsinkludering i praksis.

– Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra bransjen og fra våre oppdragsgivere, deriblant OBOS og Selvaag. Vi driver i en konkurranseutsatt bransje med sterkt prisfokus, og det koster ekstra både å ha med seg lærlinger og folk med spesielle behov. For oss er det viktig å vise at vi er en bedrift som tar ansvar, og at det betyr noe også for innkjøpere og de som tar avgjørelser når de skal kontrahere selskaper, sier Jacobsen til bygg.no.

Han mener byggebransjen, som er en veldig stor del av økonomien i Norge, i større grad må ta et slikt sosial ansvar.

– Det er mange bedrifter innen bygg- og anlegg som ikke har egne ansatte, som ikke har lærlinger og som ikke tar risiko ved å bruke bemanningsbyråer eller nyetablerte selskaper, gjerne fra utlandet. På den måten blir man billigst. Men det er veldig kortsiktig og lite ansvarlig, mener Jacobsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Etter en prøveperiode har vi nå ansatt, og han skal gå opp til fagprøven til våren, sier daglig leder Torbjørn Nordal i Oslo Murmesterbedrift. Ellen Eriksen i Rehabil kobler kandidater sammen med bedrifter i byggenæringen. (Foto: Svanhild Blakstad/bygg.no)

Daglig leder Torbjørn Nordal i Oslo Murmesterbedrift er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Rehabil og Ringer i Vannet, og kunne stolt motta diplom og blomster for sin første ansettelse gjennom prosjektet.

– Vår mann skal gå opp til fagprøve til våren, og det er utrolig bra siden vi sårt trenger fagarbeidere innen murerfaget. Som arbeidsgiver er det lett å vegre seg for å ta inn folk som har falt utenfor det vanlige arbeidslivet, men vi opplever at Rehabil er raskt på ballen og følger opp hvis det skulle være noe. Det betyr en trygghet for oss som arbeidsgiver, avslutter han.

Stabil ressurs

Sjefredaktør Arve Brekkhus i Byggeindustrien beskriver i en lederartikkel hvorfor det er viktig for byggebransjen å ta et langsiktig samfunnsansvar:

"Gjennom mange år har vi opplevd en oppgang innen bygg og anlegg. Denne veksten ble i sin tid i stor grad tatt gjennom økt arbeidsinnvandring. Det går ikke når vi vil oppleve en ny kraftig vekst i aktiviteten – nå må vi i større grad sørge for at rekrutteringen skjer lokalt – og det vil også tvinge seg på. Som en del av dette, er det veldig viktig å få fatt i de som ikke har gått den strake veien – og som kanskje har hull i CV-en eller har andre utfordringer som kan ha skapt problemer i arbeidslivet. Får man inn denne typen kapasitet – vil man kunne få på plass mennesker som virkelig kan bli en stabil ressurs - med store utviklingsmuligheter. Dette vil kreve innimellom kunne mye - men vil definitivt også gi mye tilbake.

(Først publisert av Bygg.no/Byggeindustrien)

Rekordmange i jobb i 2018

Over 10.000 personer har blitt hjulpet i jobb fra landets 110 arbeids- og inkluderingsbedrifter i 2018. Ringer i Vannet bidrar til at flere kommer i varige jobber.

– Samarbeidet med næringslivet har aldri vært bedre. Stadig flere arbeidsgivere ser forbi CV- hull og erfarer at de rekrutterer kompetent arbeidskraft, sier direktør Kenneth Stien i NHO-foreningen Arbeid & Inkludering.

Flere vil ansette

Antall ansettelser i ordinære bedrifter har økt jevnt med 1.000 flere hvert år. I 2017 ble om lag 9.000 formidlet til jobb, året før 8.000. Arbeid- og inkluderingsbedrifter jobber på vegne av Nav med å få personer med nedsatt arbeidsevne ut i ordinær jobb.

 – Arbeid- og inkluderingsbransjen bruker nye metoder for at arbeidsgivere skal oppleve det trygt å ansette folk som har strevd lenge i Nav-systemet. Vi ser helt klart en smitteeffekt. Stadig flere bedrifter vil ansette, og stadig flere ansetter mange, sier Stien.

Han sier at tett og god oppfølging av den enkelte arbeidssøker essensielt, men at dette kombineres med god kartlegging av bedriften for å sikre god jobbmatch. Gjennom Ringer i Vannet sikres både bedrift og arbeidssøker tett oppfølging før, under og etter ansettelse.

– Både FAFO og NTNU som har evaluert Ringer i Vannet indikerer at jobbfastholdelsen er høyere i Ringer i Vannet enn sammenlignbare inkluderingsprosjekt. NTNU fremhever særlig "jobbmatchingen" som særlig vellykket i Ringer i Vannet. Arbeidsgiverperspektivet er viktig, men det er kombinasjonen av arbeidsgiverperspektiv og jevnlig målrettet oppfølging av kandidater som har vært avgjørende, sier Kenneth Stien. Han viser til at sjansen for at en bedrift ansetter gjennom Ringer i Vannet igjen er 3 ganger større enn uten Ringer i Vannet.

Arbeid & Inkludering tenker jobb til alle:

  • 115 medlemsbedrifter som fikk over 9.000 i jobb i 2017
  • Faste kontaktpersoner for arbeidsgivere og arbeidssøkere
  • Stort kontaktnett for ekstern praksis og formidling til jobb
  • Gode tilrettelagte arbeidsplasser for personer som trenger det