Annonse
Blant innlederne fagkonferansen 7.-8. mai er Solveig Osborg Ose, Ole Robert Reitan, Anniken Hauglie, Milad Mohammadi, Anne Britt Djuve og Robert Steen.

Kompetanse for økt inkludering

Anniken Hauglie, Solveig Osborg Ose, Ole Robert Reitan, Robert Steen, Anne Brit Djuve og Milad Mohammadi er noen av de mange kunnskapsrike innlederne på årets Fagkonferanse.

Kompetanse er en rød tråd i mange varianter på konferansen:

 • Kompetanse om den samfunnsmessige betydningen av å få flere i jobb.
 • Kompetanse om ulike brukergruppers behov for skreddersydde tilbud.
 • Kompetanse om arbeidsgivere og næringslivets behov for arbeidskraft på kort og lengre sikt.
 • Kompetanse om verktøy og metoder for å lykkes i tiltaksgjennomføringen.
 • Karrierekompetanse for å utvikle ferdigheter i å få og beholde jobb.
 • Kompetansegivende opplæring som ofte nødvendlig del av tiltaksløpet til den enkelte.

Rett og slett: Kompetanse for økt inkludering!

Her er noen av de du møter på konferansen:

 • Statsråd Anniken Hauglie forteller om regjeringens ambisjoner gjennom Inkluderingsdugnaden og hvilken rolle bransjen kan spille for å bistå flere i jobb
 • Ulf Andersen er Navs fremste tallknuser. På en pedagogisk og engasjerende måte rammer han inn hvorfor samfunnsoppdraget til NAV og arbeid- og inkluderingsbransjen er så viktig.
 • Solveig Osborg Ose er samfunnsøkonom og en av landets mest profilerte forskere innen områder som sykefravær, psykisk helse og inkludering. Som samfunnsøkonom er hun opptatt av samfunnets bærekraft og om vi retter innsatsen inn på riktig måte. Hvilken rolle ser hun for seg at arbeid- og inkluderingsbransjen i særlig grad kan spille overfor gruppene som er på utsiden av arbeidslivet?
 • Forståelse av arbeidsgivers behov har blitt en stadig mer sentral del av arbeidsinkluderingen. Samtidig er endringstakten i arbeidslivet større enn tidligere med krav til digitalisering, effektivisering og inntjening. Rema 1000 har i en årrekke markert seg som en svært inkluderende arbeidsgiver som gir folk en ny sjanse. Vil morgendagens Rema 1000 – butikk fortsatt rekruttere fra utenforskapet? Kjøpmann og administrerende direktør Ole Robert Reitan i Rema 1000 kommer og deler sine perspektiver på dette.
 • NRKs sak hvor Robert Steen forteller om sønnen Mats har vakt enorm oppmerksomhet. Det kunne vært historien om alvorlig sykdom og et ensformig liv med gaming. Så har det blitt historien om ekte vennskap og et rikt sosialt liv. Som finansbyråd i Oslo er Robert Steen glødende opptatt av at flere skal komme i jobb. Det er bra for både samfunnet og kommuneøkonomien, men det grunnleggende må handle om den enkelte og hvordan vi møter personen.  Hva kan vi gå glipp av som samfunn hvis vi har for snevre rammer for hvem og hva som passer inn?
 • Hva skal til for at veien til arbeidslivet blir en ensveisbillett og ikke en evig runddans i systemet ved Anne Britt Djuve. Djuve er en av landets mest markante forskere innen velferdsforskning og har særlig forsket på integreringstiltak, velferdssamfunn og inkluderende arbeidsliv.
 •  «Like barn leker best, men ulike barn finner opp de beste lekene.» Milad Mohammadi har bidratt til å finne innovative samfunnsløsninger sammen med noen av Sveriges største aktører innen mangfold og sosialt ansvar, og i dag har Milad Mohammadi blitt et symbol på disse samfunnsspørsmålene i Sverige. Han ble også nominert til Årets taler i Sverige i 2016. Milad ble født i Iran på slutten av 80-tallet og flyktet til Sverige. En oppvekst med ekskludering, diskriminering og det å se sine foreldre slåss for livet ble en stor drivkraft for Milad som ble Sveriges yngste jurist og statsviter. Som 27-åring fikk han realisert drømmen om å starte en videregående skole i et av Stockholms mest befolkede områder.

For fullstendig program og påmelding, se nettsidene til Arbeid & Inkludering

Bilde fra fjorårets fagkonferanse.

 

Annonse
Annonse
Annonse