Annonsørinnhold

Fagkonferansen 2021: #Jobbmatchforalle

Vårens digitale Fagkonferanse er to dager med to temaer. Men det handler om det samme: Hvordan skal vi skape de gode tilbudene framover når verden, arbeidsmarkedet og hverdagen endrer seg.

Konferansen er et heldigitalt arrangement som finner sted 20.-21. april.

Dag 1 vil særlig dreie seg om ungt utenforskap + pandemi. Hvordan kan inkluderingsapparatet være kart og kompass for unge i et landskap som er mer uoversiktlig enn noen gang? Professor Thomas Hylland Eriksen innleder og vi får forskerstemmer, eksempler, framtidsanalyser og faglig påfyll.

Dag 2 setter lyskasteren på det viktigste og største tiltaket for personer med nedsatt arbeidsevne: Arbeidsforberedende trening (AFT). Hva mener statsråden, forskere, Nav og våre egne medlemsbedrifter er nøkler for å oppnå best mulig resultater i bransjens kjernetiltak?

Få med deg Fagkonferansen på en skjerm nær deg, og bli oppdatert og inspirert til å bidra til at alle kan få muligheten til jobbmatch.

Fagkonferansen arrangeres av Arbeid & Inkludering, en bransjeorganisasjon i NHO Service og Handel.