Annonse
Illustrasjonsfoto.  Foto: Marcos Calvo Mesa | Dreamstime.com

Nesten umulig å få fast jobb etter arbeidstrening i det offentlige

SINTEF publiserte nylig rapporten «Arbeidsinkludering – Med arbeidsgiverne på laget». Målet var å finne ut hva som påvirker arbeidsgiveres motivasjon til å ta inn personer, som av helsemessige eller andre grunner, står utenfor arbeidslivet.

Det viser seg at arbeidsgivere flest oppgir at de er positive til å ta inn folk på arbeidstrening. Men ansettelsesreglene i offentlig sektor gjør det nesten umulig å få ansettelse når praksisperioden er over, konkluderer forskere.

Arbeidsinkludering handler om å legge til rette for at mennesker som trenger bistand fra NAV på grunn av helseproblemer, funksjonsnedsettelser, sosiale utfordringer mm, kan delta i det ordinære arbeidslivet. Det tilbys praksisplass, ofte med varighet i tre måneder.

Feil kandidater

Forsker Trude Marianne Midtgård forteller til nettstedet Gemini at mange arbeidsgivere ble frustrerte fordi de fikk inn feil kandidater.

– De trenger mer informasjon om hva NAV kan bidra med og hvilke støtteordninger som finnes. De har og behov for at NAV skjønner deres hverdag – de trenger kjapp avklaring, muligheten til å ta opp telefonen og ringe. Her er det et stykke igjen, sier hun.

Etter å ha snakket med flere arbeidsgivere fant forskerne ut av NAV bør endre måten de presenterer kandidater på.

– Det er vanlig å bruke begrepet «nedsatt funksjonshemming» men arbeidsgiverne synes det er lite dekkende. Hvilke egenskaper som er viktige varierer stort etter arbeidsoppgavene. I stedet for å se på begrensninger, bør fokus rettes mot ressurser, kompetanse og interesser hos kandidaten.

Enklere i det private

Målet med arbeidstrening er at det skal ende i fast ansettelse. Likevel viser rapporten at dette nesten er umulig i det offentlige.

Regelverket for utlysning og ansettelser i offentlig sektor åpner i liten grad for at arbeidsgiverne kan ansette etter en arbeidstreningsperiode. I det private er det enklere å opprette stillinger.

– Dette med at så få arbeidstreningsperioder i det offentlige ender med ansettelse var nytt og overraskende for oss, sier Midtgård.

Det er flere praksisplasser i det offentlige enn i det private og de har mer erfaring på området. Offentlig sektor har også en målsetting om å ta flere inn til arbeidstrening i framtida. Likevel er det flest ansettelser i det private.

Både Nav og offentlige arbeidsgivere var frustrerte over dette. Midtgård mener det offentlige har en jobb å gjøre her.

– Det er uheldig for de som har praksis at de ikke kan få jobb etterpå. Det bør i det minste være avklart på forhånd så det ikke blir feil forventninger.

Annonse
Annonse
Annonse