Annonse
MINDRE ATTRAKTIVE: Jobbsøkere som har hatt arbeidstrening i regi av Nav vurderes som mindre attraktive kandidater til utlyste stillinger enn deltagere som «bare» har vært arbeidsledige, fortalte Nova-forsker Christer Hyggen på Velferdkonferansen 2018. Foto: Ine Schwebs

Nav-praksis kan svekke jobbsjansene

187 000 mennesker var innom arbeidsmarkedstiltak i fjor, fortalte Nav-direktør Sigrun Vågeng på Velferdkonferansen 2018. Hensikten med tiltakene er å hjelpe folk som sliter med å få jobb på egen hånd, men det å gå på tiltak kan ha negative effekter.

Før Vågeng snakket til deltakerne på Velferdkonferansen, holdt forsker Christer Hyggen ved forskningsinstituttet Nova et innlegg om erfaringer med arbeidsmarkedstiltak i Nav.

Hyggen har deltatt i et stort forskningsprosjekt, der man har undersøkt arbeidsgiveres vilje til å ansette folk med hull i CV-en og med erfaring fra arbeidspraksis. Forskerne fant at arbeidsgivere er skeptiske til å ansette kandidater som har vært på arbeidsmarkedstiltak.

Arr eller hull i en CV er noe arbeidsgivere legger merke til veldig raskt.

Det handler ikke om innholdet i arbeidstreningen, som godt kan ha bidratt til økt kompetanse, men om oppfatninger blant arbeidsgivere av det å ha gått på Nav-tiltak.

– Vi ville finne ut hva det betyr for unge med hullete og litt rufsete CV å møte et arbeidsmarked der det ikke er plass til dem, eller et arbeidsmarked der det bare er plass til dem delvis, gjennom en midlertidig eller delvis stilling, sa Hyggen i sitt innlegg på Velferdkonferansen.

Mindre attraktive

Jobbsøkere som har hatt arbeidstrening i regi av Nav vurderes som mindre attraktive kandidater til utlyste stillinger enn deltagere som «bare» har vært arbeidsledige, viser forskningsprosjektet.

Arbeidsgivere har en rolle som «portvoktere», understreket Hyggen. Han pekte på at de har en viktig oppgave når det gjelder å inkludere unge og hjelpe dem på veien inn i arbeidslivet.

– Vi ville se på hvem som slippes inn og hvem som blir stående utenfor, sa Hyggen.

Når arbeidsgivere vurderer søkere, leter de etter «signaler» i bunken av søknader. Det kan være etnisitet, kjønn, bosted eller utdanning. Disse «signalene» blir tolket av arbeidsgiver i ansettelsesprosessen.

– Arr eller hull i en CV er noe arbeidsgivere legger merke til veldig raskt, sa Hyggen.

Mindre skepsis i Hellas

Norske arbeidsgivere tolker disse «signalene» mer negativt enn arbeidsgivere i for eksempel Hellas, viser forskningsprosjektet Hyggen har deltatt i.

I Hellas var arbeidsgivere langt mer positive til å ansette unge som hadde vært i arbeidstrening enn norske arbeidsgivere.

– I Norge går det så det griner uansett, så det er enklere å skylde på søkeren og å individualisere. I Hellas er ikke jobbmarkedet like godt i som i Norge, og det er enklere å skylde på konteksten enn hver enkelt arbeidstaker, oppga Hyggen som en forklaring.

Undersøkelsen har et viktig budskap, både til Nav og arbeidsgivere, påpekte Hyggen:

– Skal norske arbeidstakere med hull i CV-en og som har deltatt på arbeidstrening straffes hardere enn andre steder i Europa? Er ikke vi verdensmestre på inkludering?

Større risiko for små bedrifter

I sitt innlegg på Velferdkonferansen 2018, understreket Hyggen at han ikke mener at Nav-tiltak for å få folk i jobb skal avskaffes.

– Vi skal ikke legge ned arbeidstreningstiltak, men vi må se på hva som virker. Tiltak som ligger tettest opp til arbeidsmarkedet er det som fungerer best.

– Vi må jobbe mer med hvordan vi selger inn til arbeidsgivere. Vi må også jobbe med tiltak som kan redusere arbeidsgiveres risiko. Lønnssubsidier, et sted de kan ringe hvis det oppstår problemer, sa Hyggen.

Arbeidsgivere søker trygghet når de ansetter. 

I mediene er det mye omtale av arbeidsgivere som Stormberg og Petter Stordalen og deres vilje til å ansette folk med store hull i CV-en.

–Men det ser ut til at de fleste arbeidsgivere ikke er som Stormberg og Petter Stordalen, konstaterte Christer Hyggen på Velferdkonferansen.

Han anbefalte å styrke samarbeidet med små og mellomstore bedrifter.

– Mange bedrifter vil ta samfunnsansvar, det er viktig for omdømmet. Men en liten bedrift tar en større risiko ved en ansettelse enn for eksempel en hotellkjede som har 14 000 ansatte, påpekte Hyggen.

Økt interesse fra arbeidsgivere

ØKT INTERESSE: Det er stadig flere bedrifter som kontakter Nav for å få et samarbeid. Det gjelder også mindre og mellomstore bedrifter, fortalte Nav-direktør Sigrun Vågeng på Velferdkonferansen 2018. (Foto: Ine Schwebs)

Nav-direktør Sigrun Vågeng, som snakket på Velferdkonferansen etter at Hyggen holdt sitt innlegg, hadde ikke overraskende et mer positivt syn på verdien av Navs arbeidsmarkedstiltak enn det som kommer fram i forskningen Hyggen har vært med på.

Vågeng påpekte at Nav har styrket sitt samarbeid med arbeidsgivere de siste årene og at denne relasjonsbyggingen har gitt resultater.

– Jeg har møtt utrolig mange engasjerte arbeidsgivere, sa Vågeng. Hun fortalte at det er stadig flere bedrifter som kontakter Nav for å få et samarbeid. Det gjelder også mindre og mellomstore bedrifter, og ikke bare de store.

– Arbeidsgivere søker trygghet når de ansetter. Det er ikke overraskende. De fleste arbeidsgivere er små og mellomstore bedrifter, og Nav må bidra til å gi dem trygghet ved ansettelser, sa Vågeng.

Velferd + DP

Annonse
Annonse

Velferd + DP

Annonse