Annonse
Tallene viser at det totalt var 91.000 arbeidsledige i april. Foto: Iuliia Lisitsyna | Dreamstime.com

Færre arbeidsledige over 24 år

Arbeidskraftundersøkelsen viser at arbeidsledigheten lå på 3,2 prosent i april, justert for sesongvariasjoner.

Det tilsvarer en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra januar. Nedgangen kom i hovedsak blant personer over 24 år.

Tallene viser at det totalt var 91.000 arbeidsledige i april. Det er 16.000 færre enn i januar, målt som gjennomsnitt av perioden desember - februar.

Fra januar til april gikk det sesongjusterte tallet på sysselsatte opp med 14.000 personer. I samme periode har befolkningen holdt seg ganske stabil, slik at sysselsettingsprosenten har økt noe: opp 0,3 prosentpoeng til 67,8 prosent i april.

Annonse
Annonse
Annonse