Annonse
NEDGANG: Stadig færre får arbeidsavklaringspenger, og nedganger er særlig stor for de over 40 år. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Fortsatt færre som får arbeidsavklaringspenger

Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger fortsetter å synke, viser ny statistikk fra Nav. I andre kvartal ble tallet på AAP-mottakere redusert med 3,2 prosent.

– I løpet av andre kvartal har vi sett en reduksjon i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Det skyldes først og fremst at det var færre nye personer som begynte å motta AAP i andre kvartal, sier arbeids og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Ved utgangen av juni var det 3,5 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år som mottok AAP.

Kraftig nedgang for de over 40

Ved utgangen andre kvartal var det 12.100 personer i aldersgruppen 18 til 24 som mottok AAP. Dette tilsvarer 2,6 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen. Antallet har holdt seg stabilt hittil i 2019.

For andre aldersgrupper er antallet gått kraftig ned. I aldersgruppen 40 til 59 har det blitt 3.300 færre mottakere så langt i 2019.

Siden 1. januar 2018 er antallet mottakere av AAP redusert med 12.500 for denne aldersgruppen. Det utgjør rundt 55 prosent av den totale nedgangen i samme periode.

Innstramminger

Nedgangen i tallet på AAP-mottakere skyldes delvis at regelverket ble strammet inn 1. januar i fjor. Regelendringene innebærer at makstiden for å motta arbeidsavklaringspenger er redusert fra fire til tre år. Samtidig har det blitt langt vanskeligere å få innvilget en forlengelse av AAP-perioden.

Innstrammingene har ført til at mange AAP-mottakere har havnet på uføretrygd eller sosialhjelp.

40 prosent av de som sluttet å motta AAP i tredje kvartal 2018, var i jobb seks måneder senere. 31 prosent har fått uføretrygd, mens 17 prosent fortsatt står registrert med nedsatt arbeidsevne, viser statistikken Nav har offentliggjort i dag.

Annonse
Annonse
Annonse