Annonse
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mangelen på arbeidskraft øker i Norge

Norske bedrifter mangler nesten 60.000 personer i arbeidskraft. Det er en økning på 15.000 på ett år, viser NAVs bedriftsundersøkelse.

Det er størst mangel bygg- og anleggsbransjen, hvor det mangler 14.300 personer. Det er 6.400 flere enn i fjor. Her er det spesielt stor mangel på snekkere, tømrere, elektrikere og rørleggere.

Helse- og omsorgssektoren mangler folk til om lag 12.750 stillinger. Det er 950 flere enn ett år tilbake.

Sykepleiere er enkeltyrket, uavhengig av næring, det er størst mangel på i Norge. Nav anslår at det nå mangler 4.500 sykepleiere og 1.100 spesialsykepleiere.

Innen ingeniør- og IKT-fag mangler det 6.500 arbeidere.

Samlet forventer en av fire bedrifter å øke bemanningen det kommende året. 11 prosent venter en reduksjon, mens 64 prosent ikke forventer en endring.

En av fem bedrifter har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Dette er en økning fra i fjor. Oslo og Vest-Viken har høyest andel bedrifter med rekrutteringsproblemer, mens den er lavest i Agder og Trøndelag.

Hele 36 prosent av virksomhetene innen helse- og sosialtjenester har ikke fått ansatt kompetansen de søkte etter de siste tre månedene.

Samtlige fylker venter sysselsettingsvekst i 2019, men det er geografiske forskjeller.

Bedriftene i Nordland og Vestfold og Telemark er mest optimistiske, mens bedriftene i Vestland og Innlandet relativt sett er mindre optimistiske.

Annonse
Annonse
Annonse