Annonse
Gjennom utviklingssamtaler skal det bli lettere å se den ansattes behov, følge opp kontinuerlig og bli enig om personlige mål som skal være nådd til neste samtale. Foto: Dmytro Zinkevych | Dreamstime.com

Sykefraværet stupte da bedriften droppet medarbeidersamtalen

Aftenposten skriver om kulturendringen som har skjedd i entreprenørselskapet WK Entreprenør. Lederne i selskapet har blitt kurset, og de ansatte har fått være med på prosessen som har gitt en kulturendring.

Ideen om å kutte ut den årlige medarbeidersamtalen vokste frem for noen år siden. I stedet ønsket ledelsen i selskapet å ha mer individuell oppfølging og fokusere på den enkelte ansattes behov.

Det har gitt resultater: Fra januar til desember 2018 gikk sykefraværet i bedriften ned fra 8,4 prosent til 2,3 prosent.

Setter personlige mål

Flere føler kanskje at medarbeidersamtalen er en gjentakelse fra fjoråret.

Hvordan har du det? Hva kan bedriften gjøre for å bli bedre?

Gjennom utviklingssamtaler skal det derimot bli lettere å se den ansattes behov, følge opp kontinuerlig og bli enig om personlige mål som skal være nådd til neste samtale.

– Det skal litt mer til før du tar en sykmelding. «Jeg tar denne dagen, og jeg klarer det», er det flere som tenker, sier Stein Runar Hotvedt, ansatt i selskapet, til avisen.

Hilde Glenne, leder for strategi, kultur og HR i WK Entreprenør, forklarer at selskapet har blitt bedre på å følge ansatte tettere opp og tilrettelegge arbeidsdagen på en bedre måte.

– Det gjør noe med miljøet å bli sett gjennom kontinuerlige samtaler, både de formelle og de uformelle. Vi har ikke tro på medarbeidersamtaler kun et par ganger i året, men ser styrken i å være tett på med utviklingssamtaler, sier Glenne til Aftenposten.

Hun forklarer videre at det ikke ligger en reell mulighet til endring kun én gang i året dersom man tar i bruk kun medarbeidersamtale. En strukturert utviklingsplan legger derimot opp til at den enkelte er nødt til å utvikle sitt eget potensial i egen rolle. Det gjør at alle blir sett og lyttet til, mener hun.

Annonse
Annonse
Annonse