Annonse
Foto: Vidar Ruud / NTB

197 900 arbeidsledige ved utgangen av september

Dermed er det 18 500 færre arbeidssøkere i september enn hva det var i august, det kommer frem i månedsstatistikken fra Nav som ble publisert fredag.

– Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover også i september, og nok en gang skyldes det i hovedsak en nedgang i tallet på permitterte. Denne måneden går arbeidsløsheten ned i alle fylker og for de aller fleste yrkesgruppene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

105 300 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av september, noe som utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsledigheten, som er summen av heilt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 117 800, eller 4,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 80 100 personer registrert som delvis arbeidsledige.

Størst nedgang i butikk og salg

Tallet på helt arbeidsledige gikk ned eller holdt seg stabilt for alle yrkesgrupper fra august til september. Målt i tallet på personer var nedgangen størst innen butikk- og salgsarbeid med 2 000 personer, fulgt av barne- og ungdomsarbeid med 1 600. 

Tallet på delvis arbeidsledige har også gått ned i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport, med henholdsvis 1 200 og 800 færre delvis arbeidslause. 

Ved utgangen av september var tallet på heilt arbeidsledige som del av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 8,3 prosent, og lavest innen undervisning med 1,2 prosent.

Størst nedgang for dem under 20

Tallet på heilt arbeidsledige gikk ned i alle aldersgrupper fra august til september. Nedgangen var størst for de under 20 år og de mellom 50 og 59 år med henholdsvis 18 og 16 prosent nedgang. Tallet på delvis arbeidsledige gikk også ned for alle aldersgrupper. Den prosentvise nedgangen var størst for de under 20 år, noe som må sees i sammenheng med oppstart av nytt studieår.

Flest utlyste stillinger innen helsefag

I løpet av september blei det registrert 38 100 nye ledige stillinger på nav.no. Det er tre prosent færre nye utlysinger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysinger innen helse, pleie og omsorg (8 700), bygg og anlegg (4 300) og butikk- og salgsarbeid (3 900).

Økningen i utlyste stillinger per virkedag sammenlagt med same måned i fjor var størst innen helse, pleie og omsorg (23 %), mens nedgangen var størst innen ingeniør- og IKT-fag (-32 %).

Annonse
Annonse
Annonse