Annonse
SIER NEI: LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik sier tvert nei til å senke minstesatsen for pensjon for å få til pensjon fra første krone. Her med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs representantskapsmøte tidligere i år.  Foto: Vidar Ruud / NTB  

LO sier tvert nei til å senke pensjonssats for å få pensjon fra første krone

Et partssammensatt utvalg som skulle vurdere konsekvenser av å innføre pensjon fra første krone, har ikke klart å bli enige.

– Arbeidsgruppen har ikke kommet fram til en felles tilråding om og hvordan pensjon fra første krone eventuelt bør innføres, men har utredet ulike alternativer, heter det i gruppens rapport, som ble overlevert torsdag.

KrF-krav i Granavolden

Fagbevegelsen og hele venstresiden i norsk politikk har pensjon fra første krone som et av sine viktigste krav.

Næringslivets organisasjoner er sterkt mot forslaget, som de mener vil koste bedriftene dyrt, hindre integrering og bety kroken på døra for mange mindre bedrifter.

Det var KrF i regjeringsforhandlingene med Høyre, Frp og Venstre i 2019 som fikk inn i Granavolden-plattformen at spørsmålet skulle utredes av en gruppe sammensatt av partene i arbeidslivet.

Representanter fra LO, YS, NHO og Virke har sittet i utvalget. Partene er imidlertid helt uenig.

Avviser lavere pensjonssats

UENIG MED LO: Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO sier økte kostnader og administrasjon knyttet til tjenestepensjon vil slå veldig hardt ut for mange bedrifter som i dag ligger med knekt rygg. (Foto: Terje Bendiksby / NTB

Arbeidstakersiden med NHO og Virke mener at dersom det skal innføres pensjon fra første krone, så må dagens minstesats på 2 prosent senkes for å ikke gi bedriftene økte pensjonskostnader.

Det vil koste bedriftene rundt 2 milliarder kroner årlig å innføre pensjon fra første krone med dagens sats. Med en såkalt kostnadsnøytral sats som NHO og Virke ønsker, vil minstekravet for bedriftenes pensjonsinnskudd bli senket til 1,6 prosent.

Det avviser LO og YS tvert:

– Gjennomføres dette, vil det gi dårligere pensjon for mange og svekke det som allerede er en minimumsordning. Det vil vi i LO aldri gå med på, sier nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO sier økte kostnader og administrasjon knyttet til tjenestepensjon vil slå veldig hardt ut for mange bedrifter som i dag ligger med knekt rygg.

Hun sier pensjon fra første krone særlig vil ramme bedrifter innen service, handel og reiseliv som har en stor andel av kostnadene sine knyttet til lønn.

Dobbelt urettferdig

I dag er det valgfritt for arbeidsgivere i privat sektor om de vil gi de ansatte pensjonsopptjening for all lønn (opptil 12 G) eller kun for lønnen som overstiger grunnbeløpet i folketrygden (1 G), som per i dag er på 101.351 kroner.

Av de 1,4 millioner arbeidstakerne som omfattes av private innskuddspensjonsordninger, får over 1 million arbeidstakere ikke pensjon for de første 100.000 kronene de tjener.

– For mange betyr det at de ikke tjener opp pensjon på en betydelig del av lønnen, sier Følsvik.

Hun sier det særlig er lavtlønte og kvinner som i dag ikke får pensjon fra første krone.

Ikke enig om alder og stillingsbrøk

Arbeidsgruppen har heller ikke klart å komme med en felles anbefaling når det gjelder spørsmål om pensjonsopptjening for ansatte under 20 år og som har under 20 prosent stilling. LO og YS krever at de også skal ha rett til pensjonsopptjening, men NHO og Virke er mot.

– Vi mener det bør være en minimumsgrense for når en ansatt skal meldes inn i en pensjonsordning, sier Melsom.

Utredningen sendes nå på høring.

I de pågående forhandlingene om nytt pensjonsforlik på Stortinget har Arbeiderpartiet krevd at pensjon fra første krone skal inn.

Annonse
Annonse
Annonse