Annonse
Foto: yacobchuk/iStock

Negative aldersstereotypier skader eldres selvfølelse på jobben

Forskning.no omtaler en studie hvor forskere ved Universitetet i Basel i Sveits ønsket å finne ut hva stereotypier, eller uønskede karakteristikker, om alder gjør med folks selvfølelse på jobb.

Studien viser at eldre kan bli så kritiske til egne evner at de trekker seg tilbake fra jobben.

Forskerne fant ut at jo flere negative holdninger personene selv hadde til alder, jo mindre følte de at de tilhørte organisasjonen de jobbet i. Og jo mindre motivert var de til å ha kontakt med kollegene sine.

Når eldre trekker seg ut av sosiale sammenhenger, kan det bidra til å opprettholde og forsterke negative stereotypier om eldre blant yngre kolleger, skriver forskerne i studien.

Pensjonerer seg tidligere

Eldre mennesker lettere kan erstatte relasjoner på jobb med andre nære personlige forhold, for eksempel gode venner, familie eller ektefelle.

Dermed er det mer sannsynlig at når de opplever tilhørigheten sin som truet på jobben, så søker de seg til mennesker utenfor jobben.

Det kan gjøre at de forlater arbeidet tidligere enn de må. De foretrekker å pensjonere seg.

Annonse
Annonse
Annonse