Annonse
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Antall sysselsatte på nivå med før koronakrisen

Antallet sysselsatte var i mai i år på rundt 2.737.000, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå. I januar 2020, før koronakrisen, var tallet på 2.749.000.

Arbeidsledigheten hittil i 2021 har ligget på rundt 4,7-4,9 prosent, noe som er omtrent et prosentpoeng høyere enn før koronakrisen.

Fra februar til mai 2021 var det bare mindre endringer i arbeidsledigheten, ifølge SSB. De 142.000 arbeidsledige i mai utgjorde 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er veldig godt å se at flere nå er tilbake i jobb. Samtidig er det fremdeles mange som står utenfor. Derfor er noe av det viktigste vi nå gjør, å legge til rette for at det kan skapes mer, da særlig i privat sektor, slik at flere kan inkluderes, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en kommentar til tallene.

I undersøkelsen er mai målt som gjennomsnittet av perioden april-juni, og februar som gjennomsnittet av perioden januar-mars.

Annonse
Annonse
Annonse