Annonse
VELGES BORT: Å oppgi at du er rullestolbruker halverer sjansen for å komme til jobbintervju, selv i yrker der rullestolen ikke har noen praktisk betydning. Foto: LightFieldStudios/iStock

Arbeidsgivere velger bort jobbsøkere i rullestol

Hvis du er rullestolbruker og forteller om det i en jobbsøknad, er risikoen stor for at arbeidsgiveren ikke vil innkalle deg til jobbintervju. Det er den klare konklusjonen i en studie gjort av forskere ved Oslomet.

Forskerne Vegar Bjørnshagen og Elisabeth Ugreninov har gjennomført et eksperiment der de har sendt inn fiktive søknader på 600 stillinger i privat sektor i Oslo-området, forteller Handikapnytt

Til hver stilling sendte forskerne to søknader. I den ene nevner søkeren rullestolen i en positiv sammenheng – for eksempel «som rullestolbruker har jeg lært å se etter løsninger snarere enn begrensninger». I den andre søknaden står det ikke noe om at søkeren bruker rullestol.

Bortsett fra det med rullestolen, var søknadene så like som mulig: De to søkerne til en stilling hadde samme kjønn, helt vanlige navn med norsk opprinnelse og omtrent nøyaktig samme bakgrunn, skriver Handikapnytt.

Halvert sjanse til å komme til intervju

Forskerne valgte ut yrker der rullestolen ikke har noen praktisk betydning. Likevel gjorde det store utslag at rullestolen ble nevnt i søknadene.

– For å bli invitert til jobbintervju, må rullestolbrukere søke på nesten dobbelt så mange jobber som en kandidat som ikke er funksjonshemmet, forteller Bjørnshagen til Handikapnytt.

Rullestolbrukeren ble invitert til intervju til 69 av de 600 stillingene. Den andre søkeren ble invitert til 133 jobbintervjuer.

– Rullestolbrukere utsettes for systematisk diskriminering. Sånn sett bekrefter resultatene det mange funksjonshemmede opplever når de søker jobber, fastslår Bjørnshagen.

Studien av hvordan rullestolbrukere diskrimineres ved ansettelser er publisert i tidsskriftet European Sociological Review.

Overrasket

Forskerne er overrasket over resultatene av forsøket.

– Vi hadde forventet diskriminering, men ikke at den var så omfattende, sier Bjørnshagen.

– Basert på det som funksjonshemmede selv har fortalt om, kunne vi jo forvente at det var sånn. Men vi var faktisk litt usikre på hva vi skulle forvente, siden det ikke er gjort noen slik studie tidligere. Det er gjort studier på etnisk diskriminering, men en slik undersøkelse om rullestolbrukere er ikke gjort i Norden før, forteller han.

– Ikke nevn rullestolen

Rådgiver Ingunn Westerheim i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) råder arbeidssøkere til ikke å skrive i en jobbsøknad at de sitter i rullestol.

Westerheim er selv rullestolbruker og forteller til Handikapnytt at hun har vært i tvil om hva man bør gjøre når man søker jobb.

– Hvis du trenger masse tilrettelegging, er det kanskje lurt å oppgi det slik at det ikke blir en bombe for den du skal møte på intervju. Men hvis du ikke oppgir det, har du den samme sjansen som alle andre. Hvis de skulle ringe og invitere til intervju, så kan du heller si det da, sier Westerheim til Handikapnytt.

Westerheim forteller at hun fortsatt er usikker på hva som er riktig å gjøre:

– Har du masse verv på CV-en din og det lyser «funksjonshemmet» av papirene dine, virker det litt rart å ikke skrive en setning om det. Men du har jo ingen plikt til det, så hvis du vil være sikker på at du får samme muligheten som andre, tror jeg bare jeg ville latt være. Det er få arbeidsgivere som tenker: «Funksjonshemmet! Kjemperessurs! Ham må vi i hvert fall innkalle!»

Annonse
Annonse
Annonse