Annonse
Pandemien har vært dårlig for likestillingen, men fedre på hjemmekontor har tatt mer ansvar for husarbeidet, ifølge tall fra Bufdir og YS.  Foto: Thomas Brun / NTB      

Fedre på hjemmekontor bidrar mer til husarbeidet

I rapporten «Likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltak mot pandemien». konkluderer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med at mor i huset gjør mest og mer enn tidligere, skriver Dagens Næringsliv.

Rapporten bygger på undersøkelser gjort av Likestillingssenteret og Yrkesorganisasjonenes sentralforbunds (YS) arbeidslivsbarometer. 1.500 norske par ble av Likestillingssenteret spurt om hvordan de opplevde likestillingen på hjemmekontor.

Det kom fram at kvinner i større grad opplever at de har hovedansvaret på hjemmebane, en tendens som også ble observert i 2020.

– Det er en risiko for at vi får en backlash på likestillingsfronten og fordelingen av oppgaver hjemme, advarer Frøydis Sund, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret til avisa.

YS fant imidlertid et lyspunkt i sitt årlige arbeidslivsbarometer, da flere menn som jobber hjemmefra, oppga at de har tatt på seg hovedansvaret hjemme.

Mellom 6 og 7 prosent av mennene i barometeret oppga i 2019 at de tok på seg hovedansvaret når et barn ble sykt. I 2020 var tallet oppe i 10 prosent. 3.000 har deltatt i barometeret.

– Det kan jo se ut som at det at vi har et ganske kjønnsdelt arbeidsmarked for en gangs skyld har slått positivt ut for likestillingen, sier YS-sjef Erik Kollerud om undersøkelsen.

Annonse
Annonse
Annonse