Annonse
Foto: Jan Haas / NTB

Forskning: Pappaperm endrer ikke gjenstridige kjønnsroller

Fedrekvote og rekruttering av mannlige ansatte i barnehager utfordrer ikke kjønnsrollene hjemme eller i arbeidslivet, viser en ny doktoravhandling.

– Vi fant ingen sammenheng mellom ulike modeller for familiepolitikk og menns orientering mot familien, forteller Maria Olsson som er forsker i sosialpsykologi ved Universitetet i Tromsø til Kilden.

Hun disputerte i vår med en doktoravhandling om kvinners underrepresentasjon i statusyrker og menns underrepresentasjon i ubetalt omsorgsarbeid. Blant annet har hun undersøkt hva som gjør menn mer omsorgsorienterte i dagliglivet og hvilke planer de har for å ta ut permisjon før de får barn.

– Man vet jo at fedrekvoten påvirker om og hvor mange menn som faktisk tar ut foreldreperm. Vår forskning viser imidlertid at den ikke har påvirket unge menns planer og prioriteringer før de planlegger å stifte familie, sier Olsson.

Annonse
Annonse
Annonse