Annonse
Sykehuset Innlandet topper listen over økt overtidsbruk blant sykepleiere, ifølge P4.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB      

Overtidsjobbing skjøt i været for sykepleiere i Innlandet i koronaåret

Det viser en oversikt fra P4, som har samlet inn tall fra tolv sykehus landet rundt.

Antall overtidstimer økte fra 54.000 til 81.500 ved Sykehuset Innlandet de første tolv månedene etter at koronaen rammet, sammenlignet med året før.

Økningen i overtid varierte en god del fra sykehus til sykehus. I Nord- Norge var økningen på 2–3 prosent, mens Ahus lå på nesten 15 prosent, sykehuset Vestfold på over 34 prosent og Sykehuset Innlandet på 51 prosent, ifølge oversikten.

Den store økningen skyldes en kombinasjon av oppfølging av koronapasienter, økt bruk av smittevern, økt fravær på grunn av karantene, og at sykehuset har hatt mindre tilgang til vikarer fra utlandet på grunn av innreiserestriksjoner, ifølge HR-direktør Cecilie Nyland ved Sykehuset Innlandet. Hun viser også til at de har en spredt struktur med fem akuttsykehus.

Annonse
Annonse
Annonse