Annonse
Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen, er bekymret for mangel på intensivsykepleiere. Nå krever forbundet heltidsstillinger og høyere lønn.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB      

Mangel på ansatte kan bli et problem for sykehusene

Ved Oslo universitetssykehus er 149 ansatte i karantene. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund sier til Aftenposten at hun er bekymret for et presset helsevesen.

– Men vi er trent for dette, og helsevesenet er på mange måter bedre forberedt enn i vår. Nå vet vi mer om sykdommen og er bedre rustet på utstyrssiden, sier Sverresdatter Larsen.

Likevel er hun bekymret for sykepleiemangel. Særlig mener hun det er alvorlig at det mangler intensivsykepleiere.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er enig i at bemanning er en knapp ressurs. Han mener en løsning på kort sikt er å utsette planlagt aktivitet som ikke haster like mye som akuttbehandling, kreftutredning og covid-19-behandling.

Norsk Sykepleierforbund krever nå at deltidsansatte sykepleiere får tilbud om heltid for å styrke kapasiteten i helsevesenet. I tillegg krever de høyere lønn som et tiltak for å « beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere.»

Forbundet krever et varig lønnstillegg på 35.000 kroner for ordinære sykepleiere og 50.000 kroner ekstra for spesialsykepleiere, heter det i en pressemelding.

Annonse
Annonse
Annonse