Annonse
Kunstner Ihra Lill Scharning, her fra da hun gjestet Kulturrådets podkast tidligere i år. Foto: Sunniva Glessing

Nytt kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser

– Vi vet at personer med funksjonsnedsettelser møter flere barrierer enn den øvrige befolkningen når de vil delta i kunst- og kulturlivet, men i Norge finnes det lite systematisk kunnskap om utfordringene kunstnere med funksjonsnedsettelser står overfor, fra utdanningsløp til profesjonelt virke. På samme måte finnes det lite forskning om norske kunst- og kulturinstitusjoners kompetanse om denne gruppen, sier Anne Ogundipe og Kaja Tvedten Jorem som jobber med kunnskap og mangfold i Kulturrådet.

– Det vil vi gjøre noe med i kunnskapsprosjektet som vi lyser ut nå. Oppdragstaker skal sørge for at både kunstnere med funksjonsnedsettelser og kunst- og kulturinstitusjoner medvirker i prosjektet med sine perspektiver og erfaringer. 

Stort behov for kunnskap

Tidligere i år gjestet kunstner Ihra Lill Scharning, som selv har en funksjonsnedsettelse, Kulturrådets podkast. Der trakk hun frem at både fysiske hindre og folks holdninger gjør at færre personer med funksjonsnedsettelser deltar i kunst- og kulturlivet.

– Det er mange som kan tilføre kunsten noe, men både de fysiske og psykiske barrierene gjør at mange faller utenfor. Samfunnet taper på at vi ikke vet hvor mange mennesker som er fantastiske kunstnere, og som vi ikke får dele kunst- og kulturopplevelser med.

I 2020 fikk Kulturrådet rollen som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Oppdragets forprosjekt og dialog med aktører i sektoren, slik som Ihra Lill Scharning, tyder på at behovene til personer med funksjonsnedsettelser ikke tas tilstrekkelig hensyn til i kunst- og kulturfeltet. 

– Dette er en gruppe som tradisjonelt har vært, og fremdeles er, underprioritert i arbeid for mangfold i Norge. Det nye prosjektet vårt skal styrke kunnskapen om kunstnere med funksjonsnedsettelser i kunst- og kulturfeltet, og hos bevilgende myndigheter, kulturpolitikere og andre beslutningstakere, sier Anne Ogundipe og Kaja Tvedten Jorem.

Annonse
Annonse
Annonse