Inkludering hos Stormberg​Fra arbeids­ufør til butikk­sjef i Svolvær

– Arbeid er en utrolig god medisin. Og for mange kanskje den beste medisinen, sier Trine Aas Nordvik.
 
Vi er i butikken til Stormberg inne på kjøpesenteret Amfi i Svolvær. Det er tidlig formiddag og fortsatt få kunder, så butikksjefen kan ta seg tid til å gå rundt og sjekke at alt er som det skal. Flytte et par plagg tilbake til rett sted, justere hengerne på et stativ, rette opp en plakat og brette pent sammen noen fleecejakker som en kunde har kikket på.
 
– Hva jeg liker best med jobben min?
 
Trine tenker seg om et kort øyeblikk.
 
– Å møte folk, smiler hun varmt.
 
– Jeg er jo utrolig sosialt anlagt og liker veldig godt å møte folk. Og så liker jeg å styre og stelle og ha det fint og ryddig.
 

FRA ARBEIDSUFØR TIL SJEF: – Jeg føler meg veldig privilegert og takknemlig over muligheten jeg har fått her hos Stormberg, sier Trine Aas Nordvik. Foto: Merete Lindstad

Langt nede

Nettopp det å møte folk var en av de største utfordringene for Trine Aas Nordvik noen år tilbake. I lang tid hadde hun slitt psykisk og gått i psykiatrisk behandling. Studiene hadde hun måttet avbryte, og jobb – nei, bare tanken gjorde henne uvel.
 
I 2013, 26 år gammel, var hun helt på bånn. I flere år hadde hun vært utenfor arbeidslivet. Da var det at den ene behandleren hennes kom med forslaget om jobb i Stormberg-butikken, for der hadde de visst behov for folk.
 
– Behandleren min kjente til Stormbergs verdier og visjoner, noe jeg også gjorde og hadde veldig sans for. Så hun tok en prat med butikksjefen, og plutselig var jeg i gang med arbeidspraksis to timer to dager i uka, forteller Trine.
 

MØT TRINE AAS NORDVIK OG STEINAR J. OLSEN PÅ VELFERDKONFERANSEN

Trine Aas Nordvik og Steinar J. Olsen er blant innlederne på Velferdkonferansen 2018, som finner sted i Oslo 15.-16. november.
 
På konferansen vil butikksjefen i Svolvær og Stormberg-gründeren fortelle om Stormbergs satsing på å rekruttere mennesker som av ulike grunner sliter med å få innpass i arbeidslivet.
 
For mer informasjon og påmelding, se konferansens nettsider:

 

Målrettet rekruttering

Trine Aas Nordvik er langt fra den eneste blant Stormbergs ansatte som har strevd litt i livet. Virksomheten er godt kjent for sin inkluderende rekrutteringspraksis og har gjennom årene høstet mange lovord og utmerkelser for dette arbeidet.
 
Helt siden starten i 1998 har Stormberg hatt som mål å rekruttere 25 prosent av medarbeiderne sine blant mennesker som av ulike grunner har vansker med å få innpass i arbeidslivet. Det har de lykkes med.
Å stå der med kontrakten i hånda, det var utrolig stort!
Trine Aas Nordvik, butikksjef hos ­Stormberg
 
Stormberg har rekruttert blant annet tidligere innsatte, ungdommer som har slitt på skolen, flyktninger og mennesker med rusproblemer. Eller de med psykiske problemer, som Trine Aas Nordvik.

 

Skritt for skritt

Angst og lav selvfølelse var store hindre for Trine i starten.
REKRUTTERER ANNERLEDES: – Vi legger mer vekt på den enkeltes egenskaper og holdninger enn på formell kompetanse, forteller ­Stormberg-sjef Steinar J. Olsen. Foto: Stormberg
 
– Jeg tenkte tanker som at det aldri ville komme kunder hvis jeg var i butikken. De kom til å snu i døra. Jeg var ekspert på å snakke meg ned.
 
Det vanskeligste var i det hele tatt å komme seg på jobb. Men der hadde behandlerne og hun en avtale. Om morgenen ringte de henne, og hvis hun trengte det, så kjørte de henne til jobben.
 
 
Etter hvert ble det lettere og lettere å komme på jobb, og Trine trivdes bedre og bedre. Hun erfarte at kundene ikke gikk selv om hun var der. Hun ble tryggere, mer stabil. Snart ble arbeidstreningen utvidet fra to til tre dager.
 
Da arbeidstiltaket gikk ut etter to år, i 2015, kom gjennombruddet. Trine fikk tilbud om fast, ordinær stilling i ti prosent.
 
– Å stå der med kontrakten i hånda, det var utrolig stort!
 

Headhuntet til sjefsjobben

Framgangen fortsatte. Ett år senere ble stillingen utvidet til 40 prosent, og da sjefen hennes skulle slutte sommeren 2017, kom nok en gledelig overraskelse. Ledelsen kontaktet henne og informerte om at de gjerne ville ha henne til å overta jobben som butikksjef.
 
– Jeg hadde ikke en gang søkt på jobben, smiler Trine.
 
Men lysten var der, kunnskapen også. Så hun slo til på tilbudet. I løpet av fire år hadde hun gått veien fra å være arbeidsufør til å bli headhuntet til butikksjef hos Stormberg.
 

TURTØYPRODUSENTEN ­STORMBERG

  • Etablert i 1998 av daglig leder og eier Steinar J. Olsen
  • Første Stormbergbutikk åpnet i 2006
  • Omsatte i 2017 for 369,4 millioner kroner
  • Solgte i 2017 totalt 1 816 446 sports- og turtøyplagg
  • Om lag 350 medarbeidere
 

Tett samarbeid med Nav

Blant Stormbergs i dag om lag 350 ansatte er det mange som har gått gjennom en utvikling mye lik den Trine Aas Nordvik har gjort. Flesteparten av dem som rekrutteres gjennom bedriftens målrettede innsats for et inkluderende arbeidsliv, kommer via Nav.
 
Nav bistår også med lønnstilskudd etter søknad fra Stormberg.
 
– Vi har et nært samarbeid med Nav i mange deler av landet. Noen ganger kontakter de oss, andre ganger kontakter vi dem. Vi samarbeider også med enkelte arbeidsmarkedsbedrifter. I tillegg har vi ordinære utlysninger, forklarer Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.
 
Han påpeker at fast ansettelse er målet når Stormberg tar inn nye. Og de som blir ansatt, blir gjerne værende, viser det seg.
 
– Den første medarbeideren vi rekrutterte gjennom Nav i 1998 jobber fortsatt i Stormberg. Og en vi ansatte i 2002 som kom direkte fra fengsel, er hos oss også nå, forteller Olsen.
 

Legger vekt på holdninger

Motivasjon og arbeidsvilje er viktige egenskaper hos dem Stormberg velger ut.
Arbeidsgivers ­holdninger er det klart viktigste for ­inkludering i arbeidslivet.
Steinar J. Olsen, Stormberg-sjef
 
– Det utradisjonelle hos oss er at vi ikke tenker på formell kompetanse, for kompetanse kan du tilegne deg og lære i virksomheten. Vi er opptatt av den personlige driven. Det er ganske mange som har slitt med å tilegne seg den formelle kompetansen, så vi legger mer vekt på den enkeltes egenskaper og holdninger, forteller Steinar J. Olsen.
 
I mange tilfeller rekrutterer Stormberg folk uten direkte erfaring knyttet til jobben de skal utføre. Det fører til at opplæringen kan ta mer tid. Men det er veldig individuelt, understreker Olsen.
 

Viktig å samarbeide med støtteapparatet

Stormberg har høstet mye kunnskap i løpet av sine 20 års innsats med å få tidligere straffedømte, rusmisbrukere, skoledrop-outs og mennesker som sliter psykisk til å fungere i arbeidslivet.
 
En erfaring er at de aller fleste har noe å bidra med hvis de får en sjanse. Og at de som sliter, er gode til å ta vare på sjansene de får.
 
Stormberg-sjefen påpeker viktigheten av å samarbeide med fagmiljøene når man tar inn noen som er utenom A4.
 
– Har du for eksempel en kollega med rusproblemer, er det bra å ha et godt samarbeid med støtteapparatet rundt vedkommende. Det kan være viktig både for oss og for arbeidstakeren selv, sier Olsen.
 

INKLUDERINGSDUGNAD: Stormberg-gründer Steinar J. Olsen (i midten) var blant innlederne på oppstartkonferansen for regjeringens inkluderingsdugnad. Her i samtale med Mari Førde fra Møller Medvind, konferansier Carsten Skjelbreid til høyre. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Åpenhet skaper trygghet

Stormberg-sjefen understreker betydningen av åpenhet. Åpenhet både mellom leder og ansatt, og de ansatte seg imellom, er viktig for å skape trygghet.
 
Olsen forteller om erfaringer med en som begynte hos Stormberg etter soning, men som etter kort tid fikk mye korttidsfravær. Årsaken var influensa, sa vedkommende. Men det kunne ikke stemme ettersom han stadig kom på jobb dagen etter uten feber.
 
– Så vi tok en prat. Da fortalte han at han ikke kom på jobb fordi han ikke torde ta bussen. Den sosiale angsten tok overhånd. Så vi ble enige om at de morgenene han våknet med angst, så skulle han sende en tekstmelding, og så ordnet vi med kameratkjøring.
 

Foreslår endringer i lønnstilskudd

Steinar J. Olsen tror frykt og fordommer er viktige årsaker til at arbeidsgivere kan kvie seg for å åpne dørene for dem som skiller seg litt ut fra mengden.
 
– Arbeidsgivers holdninger er det klart viktigste for inkludering i arbeidslivet. Men mange trenger også økonomiske incentiver for å ta steget ut.
SLET PSYKISK: – Jeg var ekspert på å snakke meg ned, forteller Trine Aas Nordvik om tiden da hun ­strevde psykisk og knapt greide å komme seg ut av døra hjemme. Nå stortrives hun med jobben i Svolvær. Foto: Merete Lindstad
 
Hos Stormberg har de positive erfaringer med lønnstilskudd fra Nav. Men det gis bare for en kort periode om gangen, noe som gjør det både uforutsigbart og unødvendig tungvint for arbeidsgiverne.
 
Olsen ønsker seg mer forutsigbarhet og mindre byråkrati i ordningen med lønnstilskudd. Han anbefaler en endring der langtidsledige som har vært uten jobb i minst to år, får 50 prosent lønnstilskudd i en toårsperiode.
 

Ønsker nedsatt arbeidsgiveravgift

Olsen mener redusert arbeidsgiveravgift overfor målrettede grupper kan få flere arbeidsgivere til å ansette de som sliter.
 
Han foreslår blant annet en såkalt «2+2-modell». Den går ut på at arbeidsgivere med IA-avtale får to års fritak fra arbeidsgiveravgiften for arbeidstaker de ansetter som har vært utenfor arbeidslivet i minst to år.
 
Stormberg-sjefen tar også til orde for et ungdomsfritak i arbeidsgiveravgiften. Det innebærer at arbeidsgiver ikke betaler denne avgiften for ansatte under 30 år. Et slikt avgiftsfritak bør også gjelde når bedrifter med IA-avtale ansetter mennesker med nedsatt arbeidsevne, foreslår han.
 

Støtter inkluderingsdugnaden

I sommer lanserte regjeringen en egen inkluderingsdugnad for å få flere i jobb. Et av målene er at minst fem prosent av nyansatte skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
 
– Dette er en fantastisk mulighet. Jeg har truffet mange som forteller at det er ekstra vanskelig å få jobb i det offentlige. De får praksis, men det er vanskelig å få jobb, sier Steinar J. Olsen.
 
Han mener at ansettelsesreglementet i det offentlige ofte kan være en bremsekloss for å ansette de som ikke uten videre fyller de formelle kravene.
 
Olsen oppfordrer kommunene til å henge seg på inkluderingsdugnaden til staten og sette seg egne mål.
 
– I deler av landet er det ikke så mange statlige arbeidsplasser, men kommunale arbeidsplasser er det over hele landet. Så kommunene har en nøkkelrolle for å få til et mer inkluderende arbeidsliv.
 

Viktig å få tid

Kontrasten er stor mellom situasjonen i dag og noen år tilbake for Trine Aas Nordvik. Hun lovpriser alle som har støttet henne på veien og som bidro til at hun takket ja til tilbudet om å bli butikksjef hos Stormberg.
 
– Hadde det ikke vært for regionsjefen og ledelsen hadde jeg aldri turt det. Bare det at de viste meg den tilliten de gjorde, fikk meg til å vokse og greie mer enn jeg trodde.
Alle trenger vi å føle oss ­nyttige. Og gjennom jobb, så gjør man det.
Trine Aas Nordvik, butikksjef hos ­Stormberg
 
Trine påpeker hvor avgjørende det var at hun fikk tid til å ta ting i eget tempo og kunne trekke seg tilbake når hun hadde behov for det.
 
– Jeg var ufattelig heldig med hun som var butikksjef og som tok meg imot, og med behandlingsteamet i psykiatrisk som aldri ga meg opp, men ga meg tid.
 

Stolt og takknemlig

Trine har bare positive erfaringer også med Nav.
 
– Jeg opplever at Nav alltid har vært på mitt parti. Jeg vet at mange andre snakker om dårlige erfaringer med Nav. Men for meg har Nav virkelig vært gull, sier Trine Aas Nordvik.
 
– Jeg føler meg veldig privilegert og takknemlig over muligheten jeg har fått her hos Stormberg. Og jeg er stolt over å ha fått det til. Alle trenger vi å føle oss nyttige. Og gjennom jobb, så gjør man det.