Annonse
DEBATT: Heidi Nordby Lunde (H), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Hadia Tajik (Ap) møtes til debatt på Velferdkonferansen 2018. Foto: Aurora Hannisdal (Lunde og Lundteigen og Bent Sønvisen/Arbeiderpartiet (Tajik)
Møt dem på Velferdkonferansen

Premissleverandører i velferdspolitikken

85 år har gått siden slagordet «Hele folket i arbeid» ble lansert. Hvilken relevans har slagordet i dag, og hva skal til for å få flere folk ut i jobb? Heidi Nordby Lunde (H), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Hadia Tajik (Ap) er viktige premissleverandører i debatten om arbeidslinja anno 2018.

På Stortinget er det arbeids- og sosialkomiteen som er arbeidslinjas vokter og forvalter. Her diskuteres viktige veivalg i velferdspolitikken av sentrale politikere fra ulike partier.

Hadia Tajik leder Arbeiderpartiets fraksjon i komiteen. Nestlederen i Arbeiderpartiet har også stått i spissen for å utvikle Arbeiderpartiets velferdspolitikk da hun ledet partiets velferdsutvalg.

Høyres fraksjonsleder i komiteen er Heidi Nordby Lunde, en politisk fritenker som tidligere i år ble valgt til leder i Oslo Høyre. Hun har lagt seg ut med både partifeller og politiske motstandere ved å gå inn for kutt i sykelønna.

Frittenkende og frittalende er også Senterpartiets representant i komiteen, Per Olaf Lundteigen. Han mener den frie EØS-innvandringen er et stort hinder for å få hele folket i arbeid.

Møtes til debatt på Velferdkonferansen

Da Velferd besluttet at «Hele folket i arbeid» skulle være tema for Velferdkonferansen 2018, var det naturlig å invitere nettopp disse tre politikerne til å avrunde konferansen med en debatt om arbeidslinja og om hva de mener skal til for å få flere i jobb.

Les intervjuene med Heidi Nordby Lunde, Per Olaf Lundteigen og Hadia Tajik , og kom på Velferdkonferansen for å høre mer.

For informasjon og påmelding til konferansen: www.velferdkonferansen.no

Annonse
Annonse
Annonse