Annonse
NEDGANG: Nav la torsdag fram nye AAP-tall hvor det kom fram at antall og andelen som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fortsetter å gå ned.  Foto: Øivind Fjeldstad

175 Ap-topper med opprop mot AAP-endringer

Oppropet, som seks Ap-ordførere og kandidater i Vestfold tok initiativ til, er adressert til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Bakgrunnen er så enkel som at jeg synes konsekvensene for folk er så massive, og at regjeringen er så passiv. Jeg klarer ikke sitte å se på det, sier Elin Weggesrud (Ap) til Dagsavisen. Hun er ordfører i Sande og en av kandidatene bak oppropet.

De ønsker at regjeringen skal gå tilbake på endringene som ble vedtatt i 2017, hvor de strammet inn på ordningenes varighet og innførte strengere føringer på forlengelse av ytelsen.

«Endringene har gitt svært uheldige belastninger for den enkelte som er syk og for kommunenes økonomi. Vi er i tillegg svært bekymret for de langsiktige sosialøkonomiske konsekvensene med økende forskjeller på folk», skriver Ap-ordførerne i oppropet.

Les også: Fortsatt færre som får arbeidsavklaringspenger

Politisk rådgiver Fredrik Tronhuus i Arbeids- og sosialdepartementet svarer i en epost på vegne av Hauglie:

– Jeg har tro på at de justeringene som er gjort i regelverket for arbeidsavklaringspenger, vil føre til raskere avklaringer og økt overgang til arbeid. Regjeringen har gitt Nav i oppdrag å igangsette evalueringer av ordningen, og det er for tidlig å si noe om de samlede effektene av regelverksendringene – også om det skulle være utilsiktede konsekvenser av regelverksendringene.

Annonse
Annonse
Annonse