Annonse
FÆRRE LEDIGE: Nav-direktør Sigrun Vågeng la fram ny ledighetstall fredag.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

500 færre helt ledige i august

omfatter de som også inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 1.100 personer, ifølge de siste tallene fra Nav.

– Ledigheten er nå på omtrent samme nivå som i april, etter å ha svingt litt opp og ned de siste månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 3.500 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige lå på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i august, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,8 prosent. Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har dermed vært relativt stabil i år.

Østfold hadde den høyeste ledigheten i august, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Sogn og Fjordane hadde lavest ledighet med 1,5 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse