Annonse
PENSJONISTLIV: Dansker starter pensjonistlivet tidligere enn nordmenn og svensker. Bildet viser et eldre par ved havna i Dragør utenfor København. Foto: Deanpictures/Dreamstime
Seniorer i arbeidslivet

Danmark kan lære av Norge og Sverige

Danmark har mye å lære av Norge og Sverige når det gjelder å få seniorer til å stå lenger i jobb. Det er konklusjonen i en analyse Deloitte har gjort på oppdrag fra det danske Beskæftigelsesministeriet.

Norske og svenske seniorer venter lenger med å gå av med pensjon enn seniorer i Danmark. En viktig årsak er at pensjonssystemene i Norge og Sverige gir et tydelig økonomisk insitament til å stå lenger i jobb, ifølge analysen.

Også ulik opplevelse av egen helsetilstand kan bidra til å forklare forskjellene mellom de tre landene når det gjelder tidspunkt for å trekke seg ut av arbeidslivet.

Formålet med analysen er å kartlegge forskjellene mellom de skandinaviske landene når det gjelder seniorers arbeidsdeltakelse og å hente fram gode eksempler fra Norge og Sverige som kan overføres til Danmark.

Positiv utvikling

De siste 15 årene har det skjedd en positiv utvikling i seniorers yrkesaktivitet i Danmark. Mens bare én av ti danske 67-åringer var i jobb i 2002, var to av ti i denne alderen yrkesaktive i 2017.

Til tross for denne økningen, ligger seniorer i Danmark et godt stykke bak sine skandinaviske naboer.

I aldergruppen 60-64 år er 57 prosent i jobb i Danmark, mens andelen er 64 prosent i Norge. I Sverige er hele 68 prosent i denne aldersgruppen i jobb, ifølge analysen fra Deloitte.

Danske seniorer anser i gjennomsnitt sin helse som dårligere enn seniorer i Sverige og Norge.

Seniortankesmie

I fjor opprettet danske myndigheter en tankesmie for å fremme et godt – og lengre – yrkesliv. Tankesmias oppgave er å komme med forslag som skal bidra til å øke mulighetene for seniorer i arbeidslivet og fjerne eventuelle barrierer for å stå lengre i jobb.

Den nye analysen inngår i tankesmias arbeid for å øke de danske seniorenes yrkesdeltakelse. Analysen peker blant annet på følgende:

  • Det er stor grad av tilfredshet med jobben blant arbeidstakere over 50 år i hele Skandinavia. I alle de tre skandinaviske landene er om lag ni av ti fornøyd med sin egen arbeidssituasjon.
  • Det er imidlertid store forskjeller mellom landene når det gjelder hvordan seniorer vurderer sin egen helse. Danske seniorer anser i gjennomsnitt sin helse som dårligere enn seniorer i Sverige og Norge.
  • Mens 73 prosent av nordmenn i alderen 55-64 år beskriver sin egen helse som god eller meget god, har bare 61 prosent av danskene i samme alder en like positiv oppfatning av egen helsetilstand.
  • Sammenlignet med Norge og Sverige er det generelt et positiv syn på seniorarbeidskraft på arbeidsplasser i Danmark. Danske seniorer deltar imidlertid noe mindre i arbeidsrelatert kompetanseutvikling enn seniorer i Norge og Sverige.

De danske pensjonsreglene bør forenkles slik at de økonomiske insitamentene til å stå lenger i arbeid blir lettere å forstå.

Ulike pensjonssystemer

Innretningen på pensjonssystemene spiller en viktig rolle når den enkelte arbeidstaker beslutter å trakke seg tilbake fra arbeidsmarkedet. Og Norge og Sverige har gjennomført pensjonsreformer som har ført til et annerledes system enn Danmark, påpeker Deloitte i sin analyse.

I Sverige og Norge avhenger størrelsen på pensjonsutbetalingene av den enkeltes samlede innbetaling til pensjonssystemet gjennom hele arbeidslivet. Det kan gi seniorer insitament til å bli lenger i arbeid fordi pensjonsutbetalingen blir større for hvert ekstra år på arbeidsmarkedet. Studier viser  at dette har ført til økt arbeidsdeltakelse for seniorer, fastslår analysen.

De økonomiske insitamentene til å stå i arbeid etter at den formelle pensjonsalderen er nådd, framstår som enklere og tydeligere i Norge og Sverige enn i Danmark, ifølge Deloitte, som kommer med en rekke forslag til hva danske myndigheter kan gjøre.

En av anbefalingene er at de danske pensjonsreglene bør forenkles slik at de økonomiske insitamentene til å stå lenger i arbeid blir lettere å forstå og å handle ut ifra.

Annonse
Annonse
Annonse