Annonse
ETTERSPURT: Teknologiforståelse, fleksibilitet og gode samarbeidsevner er blant egenskapene forskere mener vil bli etterspurt i fremtidens arbeidsliv. Foto: Wavebreakmedia Ltd/Dreamstime
Forskning

Disse ferdighetene trenger du i fremtidens arbeidsliv

Er du flink til å finne nye løsninger på problemer? Klarer du å utnytte teknologien til din fordel? I så fall har du attraktive ferdigheter i fremtidens arbeidsmarked. 

Forskningsnyheter fra OsloMet

Velferd.no har en avtale med OsloMet om publisering av artikler med forskningsnyheter som er produsert av medarbeidere ved OsloMet. Denne artikkelen er tidligere publisert på OsloMets nettsider.

Flere forskningsnyheter fra OsloMet finner du her.

Vi har spurt tre eksperter ved OsloMet om hvilke tre personlige egenskaper og hvilke tre ferdigheter som blir viktig i fremtidens arbeidsmarked. Dette svarte de: 

Ragnhild By, seniorrådgiver i Avdeling for utdanning ved OsloMet

Foto: Sonja Balci

Ferdigheter:

1. Kritisk og selvstendig tenkning. – Informasjonsmengden i samfunnet er stor, og kommer i mange ulike kanaler og fra mange kilder med ulikt forhold til fakta. Derfor er det sentralt å kritisk kunne vurdere og analysere, og å greie å skille det viktige fra det uviktige.

2. Problemløsing og kreativitet. – Vi trenger arbeidstakere som tar initiativ til å tak i utfordringer, er utviklingsorienterte og setter sammen byggeklossene på nytt slik at vi får nye løsninger på både gamle og nye utfordringer.

3. Teknologiforståelse. – Hvis du har oversikt og kunnskap har du mulighet til å utnytte teknologien til din fordel. Virksomheter som er raske til å ta i bruk ny teknologi får gjerne et forretningsmessig forsprang.  

Egenskaper:

1.  Samarbeidsevner og emosjonell intelligens. – Mange av løsningene på utfordringene vi har i samfunnet skapes gjennom tverrfaglig samarbeid. For at samarbeid skal være noe fruktbart må vi være nysgjerrige på hverandres tanker og ideer, og verdsette og utnytte hverandres ulike kompetanser og at vi tenker ulikt.

2. Kognitiv fleksibilitet. – I et arbeidsliv hvor endringene skjer raskt tenker jeg at det å være fleksibel og tåle endringer er viktig. Du må kunne omstille deg og tilpasse deg, ta på deg nye arbeidsoppgaver, være villig til å hele tiden lære noe nytt, og kanskje også gå inn og ut av ulike roller i en virksomhet.

3. Kulturell sensitivitet. – Det å møte folk på tvers av kultur er kanskje like mye en ferdighet som en egenskap, men jeg tenker at det ligger noen holdninger og egenskaper til grunn, nemlig å være nysgjerrig på andre og å ha respekt for andre.  I tillegg må vi alle kunne erkjenne at hver enkelt av oss ser verden gjennom vårt eget filter. Ingen andre ser ting akkurat som deg. Verden er ikke nødvendigvis slik vi ser den, men den oppleves forskjellig avhengig av hver person sin erfaring og kontekst. 

Laurence Habib, leder ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet

Foto: Benjamin A. Ward

Ferdigheter:

1. Språk- og kulturforståelse. – I en mer og mer globalisert verden, blir åpenhet for andre kulturer og språkkunnskap ekstra viktig. For å kunne få førstehåndserfaring fra andre kulturer og sosiale lag må man kunne nærme seg dem. 

2. Forstå hvordan kunnskap skapes. – Med stadig mer falske nyheter, ekkokamre og bad science blir det å forstå hvordan ny kunnskap faktisk utvikles enda viktigere. Man må ha kjennskap til den vitenskapelige reisen som må til for å komme nærmere fakta, og vite forskjellen på anekdotiske og vitenskapelige argumenter. 

3. Kreativ problemløsning. – I fremtidens arbeidsliv blir det å finne nye måter å løse et problem på viktig. Mikroinnovasjon i hverdagen er vel så viktig som de store innovasjonene som for eksempel å lage en ny iPhone. 

Egenskaper:

1. Forstå komplekse problemstillinger. – I og med at mange av de enkle arbeidsoppgavene vil forsvinne i fremtiden, blir evnen til å forstå komplekse problemer og håndtere dem helhetlig essensielt. 

2. Evne til kritisk tenkning. – Vi blir bombardert med informasjon, og det er mye vi ikke kan stole på. Da blir det ekstra viktig å utvikle en kritisk og konstruktiv holdning til informasjon. 

3. Fleksibilitet. – I en verden i konstant endring blir det å kunne tilpasse seg stadig viktigere. I fremtiden må vi være fleksible både når det gjelder oppgaver på arbeidsplassen og i livet vårt generelt. 

Arild Henrik Steen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet

Foto: Benjamin A. Ward

Ferdigheter:

1. Gode samarbeidsevner.  – Evnen til å samarbeide med andre, og evnen til å håndtere brukere, kunder og partnere, kommer til å bli enda i viktigere i vår digitale verden.

2. Digitale ferdigheter. – I fremtidens arbeidsliv må du ha en selvstendig evne til å løse de problemene som oppstår med digitale verktøy. Det krever en interesse og nysgjerrighet for å utnytte de digitale mulighetene. Å si at jeg kan ikke “dette med data”, blir det samme som å si at jeg kan ikke lese. 

3. Å kunne lære. – Det du trenger i fremtidens arbeidsliv er ikke nødvendigvis de konkrete ferdighetene du lærer på universitetet eller høgskolen, men at du lærer hvordan du skal utvikle deg videre. Mye av det du lærer vil endre seg, så det viktigste er å ha evnen til å lære nye ting. 

Egenskaper:

1. Selvinnsikt. – Ikke gå rundt og tro at du er verdensmester. For å vokse og utvikle seg er man nødt til å forstå sine egne muligheter og begrensinger. Det er de som alltid er sultne på å bli bedre som lykkes i fremtidens arbeidsliv. 

2. Evne til refleksjon. – Fordi oppgavene som skal løses blir mer og mer komplekse, så er det essensielt å kunne se flere sider av en sak, sammenhengene og helheten. Det å tenke etter, både en og to ganger, gjør en bedre rustet til å løse oppgaver i fremtidens arbeidsliv. 

3. Gjennomføringsevne. – De som har pågangsmot og stayerevne vil ha mye større sjanse for å lykkes i arbeidslivet nå og i fremtiden. Arbeidslivet vil verdsette dem som har ambisjoner og klarer å nå helt frem.

Annonse
Annonse
Annonse