Annonse
VARIASJON: Arbeidsledigheten blant innvandrere varierer mye etter hvor de kommer fra, viser ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Én av ti innvandrere fra Afrika er arbeidsledig

Den registrerte arbeidsledigheten i Norge var på 2,3 prosent i 4. kvartal i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant innvandrere var ledigheten på 5,4 prosent, mens den for befolkningen eksklusive innvandrere var på 1,6 prosent.

Stor variasjon

Arbeidsledigheten blant innvandrere varierer mye etter hvor de kommer fra. Høyest er den blant innvandrere fra Afrika, som har en ledighet på 10 prosent.

Dette høye nivået i ledigheten blant innvandrere fra Afrika må blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen.

Innvandrere fra Asia har en ledighet på 6,2 prosent, mens ledigheten er på 5,5 prosent for innvandrere fra EU-land i Øst-Europa. Blant innvandrere fra andre land i Øst-Europa er ledigheten på 4,9 prosent.

Innvandrere fra Vest-Europa hadde en ledighet på 2,8 prosent i 4. kvartal i fjor.

Usikker endring

Statistisk sentralbyrå kan denne gangen ikke si noe om utviklingen i ledighetstallene sammenlignet med tidligere. Det skyldes at Nav i 2018 gjennomførte flere endringer som har ført til brudd i tidsserien som SSB-tallene for ledighet blant innvandrere bygger på.

Tall for registrerte arbeidsledige blant innvandrere før endringene er dermed ikke direkte sammenlignbare med tall etter innføringene. Effekten av endringene er ikke endelig kartlagt, og de kan slå ulikt ut for forskjellige grupper, påpeker SSB, som derfor har valgt å ikke kommentere endringstall ved denne publiseringen.

Annonse
Annonse
Annonse