Annonse
FÆRRE NAV-KONTORER: I de fleste tilfeller skyldes nedgangen i statlig ansatte i distriktskommuner at politiet og Nav har lagt ned mange av sine kontorer.  Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Færre Nav-kontorer bidrar til at kommuner mister arbeidsplasser

Nationen har gjennomgått tall fra Statistisk sentralbyrå, og selv om det totalt har kommet 2.603 flere årsverk i staten, viser tallene likevel at 237 kommuner har tapt statlige årsverk.

To kommuner har mistet flere enn 100 statlige årsverk, 36 kommuner har mistet mellom 10 og 100, 57 kommuner har mistet 4 til 9 og 142 kommuner har mistet 1 til 3 statlige årsverk. 73 kommuner er uendret, mens 112 kommuner har tjent statlige årsverk.

Blant landets 100 minst folkerike kommuner har 59 tapt årsverk, mens bare 8 har tjent statlige årsverk. De ti kommunene som hadde flest statlige årsverk fra før, har til sammen fått 2.773 flere.

Nærmest uten unntak har distriktskommuner, altså små eller spredtbygde kommuner, nedgang i antall statlige ansatte. I de fleste tilfeller skyldes det at politiet og Nav har lagt ned mange av sine kontorer, samtidig som noen statlige arbeidsplasser er gjort private.

Av de største byene i landet er det Trondheim (+925), Bergen (+733), Stavanger (+450) og Kristiansand (+310) som øker mest, mens Oslo er det store unntaket. Hovedstaden har tapt 533 statlige ansatte.

Annonse
Annonse
Annonse